Συνέντευξη τύπου έδωσε σήμερα ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Δημήτρης Κουνενάκης στο γραφείο του με θέμα τα σημαντικά έργα μεγάλης αναπτυξιακής σημασίας της ΔΕΥΑΑΝ που εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 – 2013» και αφορούν τους Οικισμούς Κριτσάς, Κρούστα καθώς και την περιοχή των Ελληνικών.

Από τη ΔΕΥΑΑΝ παρέστησαν ο Πρόεδρος κ. Νίκος Πάγκαλος, ο Γενικός Διευθυντής κ. Γιάννης Πεδιαδίτης, ο υπεύθυνος του τμήματος Μελετών κ. Γιώργος Παπαδάκης, η κ. Ευαγγελία Δεμέτζου –Πολιτικός Μηχανικός και ο κ. Γιώργος Πεδιαδίτης Μηχανολόγος Μηχανικός.

Οι μελέτες των παρακάτω έργων έχουν συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου. Τα έργα εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013» κατόπιν απόφασης του Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρου Αρναουτάκη και συγχρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους και από το «Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ».

1. «Κατασκευή Δικτύων αποχέτευσης & εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Κρούστα», προϋπολογισμού 1.970.682 € με Φ.Π.Α. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης, την αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης κατά μήκος των εργασιών αποχέτευσης και την επεξεργασία αστικών λυμάτων. Προβλέπεται ακόμα ανάπλαση με όλα τα απαραίτητα έργα υποδομής του χώρου της εγκατάστασης.

2. « Κατασκευή Δικτύων Αποχέτευσης στην περιοχή Ελληνικών» προϋπολογισμού 704.790 €. Το έργο προβλέπει την κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης στον οικισμό Ελληνικών ενώ για την πλήρη λειτουργία του δικτύου θα κατασκευαστούν και οι αγωγοί σύνδεσης – παροχές των παρακείμενων με το νέο αποχετευτικό δίκτυο, ιδιοκτησιών.
Σκοπός του έργου είναι να λυθούν οριστικά όλες οι ανάγκες, οι ελλείψεις και τα προβλήματα σε μια περιοχή όπου τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει έντονη οικιστική ανάπτυξη και μεγάλη κατανάλωση ύδατος. Θα πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι μέχρι τώρα ο οικισμός δεν έχει καμία υποδομή κεντρικής αποχέτευσης λυμάτων.

3. «Κατασκευή Δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και όμβριων υδάτων οικισμού Κριτσάς», προϋπολογισμού 1.968.000 €. Το έργο αυτό αποτελεί την ολοκλήρωση των αποχετευτικών εγκαταστάσεων σε διάφορα σημεία του οικισμού αλλά κυρίως την υψηλότερη περιοχή της Κριτσάς. Σε ένα μεγάλο μέρος του οικισμού θα γίνουν και οι ανάλογες αναπλάσεις των χώρων από τα οποία θα περάσουν τα δίκτυα.

«Σήμερα δίνουμε ένα μήνυμα αισιοδοξίας μέσα από τέτοιες επιτυχίες και κατάκτησης στόχων για σημαντικά έργα υποδομής που έχει πραγματοποιήσει η ΔΕΥΑΑΝ.
Το αποτέλεσμα αυτό δεν είναι τυχαίο, είναι αποτέλεσμα προσπάθειας σχεδόν πέντε χρόνων αλλά και σωστού σχεδιασμού.

Παρά το ζοφερό ευρύτερο κλίμα στο οποίο ζούμε λόγω του μνημονίου και του μεσοπρόθεσμου και των γνωστών οικονομικών διαρθρωτικών προβλημάτων ο Δήμος Αγίου Νικολάου προσπαθεί σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, με εντιμότητα, με δικαιοσύνη, με μετριοπάθεια και με αρχές, να διαχειριστεί τις επιχειρήσεις του με τον καλύτερο δυνατό και αποτελεσματικό τρόπο. Αναφέρομαι στις μελέτες που εκπονούμε ή που αναθέτουμε και παρακολουθούμε καθώς και στα έργα που εκτελούμε ή που σχεδιάζουμε να εκτελέσουμε. Απτό παράδειγμα αποτελεί φυσικά η ΔΕΥΑΑΝ η οποία σήμερα παρουσιάζει ένα σημαντικό έργο το οποίο εκτελείται αλλά και ένα έργο το οποίο σχεδιάζει να εκτελέσει» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος.