Ανακοίνωση του Συλλόγου Μισθωτών Κυλικείων Δημοσίων Σχολείων Ν. Χανίων και Ρεθύμνης

"Μετά από έρευνα που κάναμε σχετικά με την υποχρεωτικότητα των μηχανημάτων POS στα σχολικά κυλικεία, θα πρέπει να προσέξουν οι συνάδελφοι, μισθωτές σχολικών κυλικείων, τα εξής:

Ο σωστός Κ.Α.Δ, ώστε να μην υπάρχει υποχρέωση του σχολικού κυλικείου για μηχάνημα POS, να είναι ο  << 56.29.20.04 >> σχετικά με υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες(κυλικεία).

Πολλοί συνάδελφοι έχουν κάνει έναρξη με αριθμό Κ.Α.Δ <<56.10.19.07>> που αναφέρεται σε υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο που βρίσκεται σε αεροδρόμια, υπηρεσίες και άλλους δημόσιους χώρους. Αυτοί οι συνάδελφοι εάν δεν προχωρήσουν σε μεταβολή της έναρξης τους και να διορθώσουν τον αριθμό Κ.Α.Δ είναι υποχρεωμένοι να εγκαταστήσουν μηχανήματα POS!

Για τον λόγο αυτό η Πανελλήνια Ομοσπονδία Κυλικείων Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων συνιστά στους συναδέλφους να ελέγξουν  με τη βοήθεια των  λογιστών τους αν έχουν το σωστό αριθμό Κ.Α.Δ << 56.29.20.04.>>. Ειδάλλως να προχωρήσουν άμεσα στην μεταβολή τους. 

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου και Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Παυλάκης Ιωάννης"