Τη  Δευτέρα 7 Αυγούστου 2017 ξεκινάει η καταβολή Δωροσήμου του Β΄ Τετραμήνου.

Η πληρωμή του Δωροσήμου θα πραγματοποιηθεί από 7/8/2017 μέχρι 21/8/2017 κατά τις ημερομηνίες 7, 8, 9, 17 & 21/8/2017 εντός του πρωϊνού ωραρίου λειτουργίας των Υποκ / των

Δικαιολογητικά πληρωμής:         

Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο.
Απόσπασμα Λογαριασμού Ασφαλισμένου ή  ΔΑΤΕ ή Βιβλιάριο Εντολών Ασφάλισης.

Το δωρόσημο καταβάλλεται και μέσω Τραπεζών σε όσους οικοδόμους εκδήλωσαν επιθυμία και υπέβαλαν την σχετική αίτηση - δήλωση.