Το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου μέσω του Ειδικού Προγράμματος Απασχόλησης 1.135 Ανέργων στο Δημόσιο Τομέα της Υγείας ανακοινώνει την πρόσληψη οκτώ ατόμων.

Οι προσλήψεις για 12 μήνες αφορούν στις παρακάτω ειδικότητες:

ΤΕ Νοσηλευτικής, τέσσερις (4) θέσεις
ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων, μία (1) θέση,
ΔΕ Τηλεφωνητών, μία (1) θέση,
ΠΕ Φυσικών-Ακτινοφυσικών, μία (1) θέση,
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Εστίασης Ειδικότητας Τραπεζοκόμων, μία (1) θέση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία των αιτήσεων που γίνεται ηλεκτρονικά, αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr)
Η υποβολή αιτήσεων ανέργων ξεκινά από 1 Αυγούστου 2017 έως και 21 Αυγούστου 2017 για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών.