Από την Δ/νση Δασών Χανίων γνωστοποιείται η κίνηση των επισκεπτών στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς κατά  το μήνα Ιούλιο του 2017.
 
IOYΛIOΣ 2016
Αριθμός Επισκεπτών από Ξυλόσκαλο    25.142
Αριθμός Επισκεπτών από Αγία Ρουμέλη  2.250
Συνολικός Αριθμός Επισκεπτών        27.392
 
IOYΛIOΣ 2017
Αριθμός Επισκεπτών από Ξυλόσκαλο    26.036
Αριθμός Επισκεπτών από Αγία Ρουμέλη  2.106
Συνολικός Αριθμός Επισκεπτών        28.142
  
H συνολική κίνηση εμφανίζεται αυξημένη έναντι του Ιουλίου του 2016 κατά 2,66 % που αντιστοιχούν σε 750 άτομα. Ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι το φαράγγι για δύο (2) ημέρες, στις 1/7 και 2/7, παρέμεινε κλειστό λόγω συνθηκών.