Με τη διοίκηση της Ελληνικός Χρυσός ΑΕ, που διαχειρίζεται τα μεταλλεία Κασσάνδρας, συναντήθηκε σήμερα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης. Στο υπουργείο αναμένουν την απόφαση της διαιτησίας.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης συναντήθηκε με τη διοίκηση της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται πως από τη συζήτηση που διεξήχθη, προκύπτουν τα εξής:

1. Έχει ανατεθεί στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους η εκπροσώπηση του ελληνικού δημοσίου στη διαιτητική διαδικασία με την Ελληνικός Χρυσός. Η διαδικασία αυτή προβλέπεται να ξεκινήσει στα τέλη Αυγούστου.

2. Ολοκληρώνονται οι εκκρεμείς αδειοδοτήσεις για το υπο-έργο της Ολυμπιάδας.

3. Παραμένουν σε εκκρεμότητα οι αδειοδοτήσεις για το υπο-έργο των Σκουριών.

Στο ΥΠΕΝ εκτιμούν ότι «η προσφυγή στη διαιτησία με την Ελληνικός Χρυσός είναι η καλύτερη λύση για την επίλυση όλων των θεμάτων με την εταιρία».