Στην προκήρυξη περιλαμβάνονται και θέσεις στην Κρήτη

Προκήρυξη - πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.)
για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Περιφέρειες» εξέδωσε το Υπ. Υγείας.

Στην προκήρυξη περιλαμβάνονται και θέσεις στην Κρήτη

Δείτε όλες τις θέσεις - Κατεβάστε την προκήρυξη