Ο Δήμος Κισσάμου, έχοντας υπόψη τις ευνοϊκές ρυθμίσεις του άρθρου 52 του Ν. 4483/2017 «Ρυθμίσεις οφειλών προς Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού» που τέθηκαν σε ισχύ, καλεί τους δημότες που έχουν πάσης φύσεως οφειλές προς το Δήμο Κισσάμου, να προσέλθουν στα γραφεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου στην Κίσσαμο άμεσα  προκειμένου:

Α. είτε να εξοφλήσουν εφάπαξ τις οφειλές τους με παραγραφή του συνόλου των προσαυξήσεων.

Β. είτε να ρυθμίσουν τις οφειλές τους  με τους παρακάτω ευνοϊκούς όρους: 
α/α Αριθμός δόσεων Ποσοστό απαλλαγής προσαυξήσεων
1 2 - 24 80%
2 25 - 48 70%
3 49 - 72 60%
4 73 - 100 50%
και υπό την προϋπόθεση ότι η κάθε δόση θα είναι μεγαλύτερη των 20,00 €.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία του Δήμου Κισσάμου, στο τηλέφωνο 28223–40200 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Σε περίπτωση μη προσέλευσης πολιτών που οφείλουν ληξιπρόθεσμα χρέη τελών ύδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης, για υπαγωγή στην ευνοϊκή ρύθμιση, ο Δήμος Κισσάμου, μη έχοντας άλλο περιθώριο, προκειμένου να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας για να μπορεί να παρέχει το δικαίωμα παροχής νερού σ’ αυτούς που είναι συνεπείς, θα προχωρήσει σε αυστηρή εφαρμογή του κανονισμού υδροάρδευσης με αφαίρεση των υδρομέτρων και σε όλα τα νόμιμα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης των οφειλών.

Έχοντας επίγνωση της δύσκολης οικονομικής κατάστασης που βιώνουμε, θεωρούμε ότι η συνέπεια μας απέναντι στην οφειλή του νερού πρέπει να είναι πρώτης προτεραιότητας, δεδομένων και των χαμηλότερων τελών που υπάρχουν στο Δήμο μας. 


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook