Αν δεν ολοκληρωθεί άμεσα η σήραγγα Αποσελέμη θα υπάρξουν προβλήμτα στην υδροδότηση των δήμων Ηρακλείου, Αγίου Νικολάου κα Χερσονήσου.

Σε οριακό επίπεδο βρίσκονται πλέον τα αποθέματα νερού στο φράγμα Αποσελέμη με τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης να τονίζει πως αν δεν ολοκληρωθεί άμεσα η σήραγγα Αποσελέμη θα υπάρξουν προβλήμτα στην υδροδότηση των δήμων Ηρακλείου, Αγίου Νικολάου κα Χερσονήσου.

Αναλυτικά στην ανακοίνωση του ΟΑΚ αναφέρεται:

Από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ ανακοινώνεται ότι:

Επιβάλλεται να επισημανθούν  τα μείζονα προβλήματα που θα ανακύψουν από την καθυστέρηση της κατασκευής της σήραγγας  Αποσελέμη και στην συνέχιση της  ομαλής υδροδότησης των  Δήμων Ηρακλείου, Αγίου Νικολάου και Χερσονήσου από το Φράγμα Αποσελέμη.

Ο Οργανισμός  στα πλαίσια της τακτικής ενημέρωσης που έχει καθιερώσει, δημοσιοποιεί τον πίνακα πληρότητας των φραγμάτων (Ποταμών, Αποσελέμη & Βαλσαμιώτη) και της Λιμνοδεξαμενής (Αγ. Γεώργιος Οροπεδίου) που διαχειρίζεται. Από τον πίνακα αυτό φαίνεται ότι η πληρότητα στους ταμιευτήρες των φραγμάτων Ποταμών, Βαλσαμιώτη και Λ/Δ Αγ. Γεωργίου κυμαίνεται από 80% έως 94% ενώ στον ταμιευτήρα του φράγματος Αποσελέμη στο 19%.

Από τον Σεπτέμβριο του 2015, οπότε και ξεκίνησε η λειτουργία της η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ) Αποσελέμη, περίπου 17.000.000 κ.μ. νερού έχουν διοχετευτεί στα δίκτυα των Δήμων Ηρακλείου, Αγ. Νικολάου και Χερσονήσου, καλύπτοντας τις τακτικές και τις έκτακτες ανάγκες των περιοχών.

Τα αποθέματα νερού στον ταμιευτήρα του φράγματος Αποσελέμη είναι πλέον σε οριακό επίπεδο, αφού η απολήψιμη ποσότητα νερού είναι κάτω των 4.000.000 κ.μ.

Για να συνεχιστεί η ομαλή υδροδότηση των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης  Ηρακλείου, Αγίου Νικολάου και Χερσονήσου  πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο η σήραγγα Αποσελέμη, η οποία όπως είναι γνωστό θα μεταφέρει τα πλημμυρικά νερά του Οροπεδίου στον ταμιευτήρα του φράγματος Αποσελέμη.

Η ταχεία ολοκλήρωση της διάνοιξης της σήραγγας (η οποία σε συνολικό μήκος 3.425 μ. απομένουν 80 μ. για να ολοκληρωθεί), αλλά και των υπολοίπων τεχνικών έργων που θα ακολουθήσουν της διάνοιξης, είναι προαπαιτούμενα προκειμένου να ολοκληρωθεί το σύνολο των έργων του Αποσελέμη και να μπορέσει να συνεχιστεί η αδιάλειπτη υδροδότηση των Δήμων Ηρακλείου, Αγ. Νικολάου και Χερσονήσου.