Μόλις κυκλοφόρησε το τέταρτο κατά σειρά έργο του Ζαχαρία Δοξαστάκη, Τ. Δημάρχου Χερσονήσου και εμπειρογνώμονα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τίτλο: ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, 300+1 έννοιες για τον α' βαθμό της τοπικής αυτοδιοίκησης( δήμοι).

Το βιβλίο περιέχει 301 έννοιες(λήμματα) , τα οποία παρουσιάζονται με ευσύνοπτο και ελκυστικό τρόπο και σκοπό έχουν να ενημερώσουν τους αιρετούς για το εν γένει σύστημα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και  για τις έννοιες και τους θεσμούς που συναντούν στην καθημερινή τους λειτουργία και τη συμμετοχή τους στη διαδικασία του σχεδιασμού και της υλοποίησης αναπτυξιακών δράσεων. Πληροφορεί τον αναγνώστη για το διοικητικό σύστημα της χώρας, το οικονομικό της πρόβλημα και προχωρά στην αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης στο χώρο της ΤΑ σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, στοιχείων απαραίτητων για την υλοποίηση ενός μεταρρυθμιστικού σχεδίου στην ΤΑ.

Το ΛΕΞΙΚΟ αποτελεί το καταστάλαγμα της μακρόχρονης πορείας και θητείας του συγγραφέα στο θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης και κατά τον ίδιο αποτελεί ελάχιστο "αντίδωρο" για τους πολίτες-δημότες για την άδολη αγάπη που του πρόσφεραν στο μακρύ ταξίδί του στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης.

ΤΟ βιβλίο του Κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη απευθύνεται και προορίζεται:

• Γί αυτούς που εργάζονται και μοχθούν καθημερινά, κάτω από αντίξοες συνθήκες και τη δύσκολη οικονομική συγκυρία για τα προβλήματα και τις υποθέσεις της ΤΑ ( το Δήμαρχο, τους δημοτικούς συμβούλους και τους υπαλλήλους των ΟΤΑ).

• Γί αυτούς που σκέπτοναι να εισέλθουν στο χώρο της ΤΑ, με οποιαδήποτε ιδιότητα και ρόλο και επιθυμούν να γνωρίσουν βασικά πράγματα για το χώρο αυτό.

• Για τους φοιτητές σπουδαστές που χρειάζονται βοήθεια για την κατανόηση του γνωστικού πεδίου της αυτοδιοίκησης και της τοπικής ανάπτυξης, αλλά και για τον επιπλέον εμπλουτισμό των γνώσεών τους.

• Για κάθε ενεργό πολίτη-δημότη που θέλει να γνωρίζει πως, με ποια διαδικασία, σε ποιο βαθμό και με ποιους τρόπους επηρεάζεται η ζωή του, το μέλλον του και η καθημερινότητα του από την πολιτική και τις αποφάσεις των οργάνων της ΤΑ.

Το βιβλίο αποτελεί την πρώτη προσπάθεια στη Χώρα μας προσέγγισης των εννοιών και θεσμών που συνθέτουν το σύστημα της τοπικής αυτοδιοίκησης και μάλιστα με τη μορφή λεξικού.

Ο συγγραφέας αναφέρει στο λήμμα του βιβλίου " Αποκέντρωση με Αυτοδιοίκηση τα εξής:
" Η αποκέντρωση με αυτοδιοίκηση, είναι η λυδία λίθος, για τον εκδημοκρατισμό και τον εκσυγχρονισμό του κράτους και της κοινωνίας.
Σήμερα έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Το κίνημα της αυτοδιοίκησης, αλλά και η έμπρακτη, συγκεκριμένη και εμφανής πολιτική πρακτική της κάθε Κυβέρνησης, πρέπει να στοχεύει στην καταξίωση της τοπικής αυτοδιοίκησης, ως πραγματικής τοπικής λαϊκής εξουσίας.Ας ξεκινήσουμε από μια νέα αφετηρία, πατώντας σε γερές βάσεις, με σχέδιο και όραμα, να προχωρήσουμε στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις σε συνταγματικό και διοικητικό επίπεδο, χωρίς αναστολές και πολιτικές σκοπιμότητες, με πυξίδα το σήμερα και το αύριο.
Η αποκέντρωση των κρατικών λειτουργιών έχει πια καταστεί, όρος βασικής λειτουργίας της σύγχρονης και αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης. Ο πολίτης πρέπει να συμμετέχει στη διαμόρφωση των επιλογών της Πολιτείας και συνεπώς να καταστεί φορέας κατοχύρωσης της διοικητικής δημοκρατίας".

Το βιβλίο προλογίζει ο πρόεδρος της ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Γιώργος Πατούλης, Δήμαρχος Αμαρουσίου Αττικής.