Απαντώντας σε αναφορά του βουλευτή Ηρακλείου Φραγκίσκου Παρασύρη, σχετικά με την σύνδεση νέων φωτοβολταϊκών σταθμών στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, συμπεριλαμβανομένης και της Κρήτης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, κ. Γιώργος Ππακωσταντίνου απάντησε, ότι δεν διατίθεται τέτοιο περιθώριο, πέραν των ήδη αδειοδοτημένων /εγκεκριμένων εγκαταστάσεων.

Η μόνη δυνατότητα υποβολής νέων αιτημάτων προσφέρεται μέσω της εφαρμογής του ειδικού προγράμματος για την ανάπτυξη φωτοβολταίκών σταθμών σε κτηριακές εγκαταστάσεις και ιδίως δώματα, στέγες και προσόψεις κτηρίων.

Το εν λόγω πρόγραμμα άνοιξε στις 22.09.2010 με την έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης για την επέκταση του Ειδικού Προγράμματος εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε στέγες (ΦΕΚ Β 1557/22-09-2010).

Σημειώνεται ότι σε νησιά όπου το δίκτυο παραμένει διαθέσιμο, καταγράφεται σημαντική ανταπόκριση στο πρόγραμμα φωτοβολταϊκά σε στέγες. Τα φωτοβολταϊκά συστήματα σε στέγες ξεπερνούν τα χίλια, ενώ οι αιτήσεις πλησιάζουν τις 3 χιλιάδες.

Πρωταθλήτρια αναδεικνύεται η Κρήτη όπου έχουν εγκατασταθεί περίπου 700 συστήματα σε στέγες συνολικής ισχύος 6,9MW. Ακολουθεί η Χίος με 1,4 MW, η Ρόδος 637KW, η Σύρος 391KW ενώ συνολικά έχουν εγκατασταθεί φωτοβολταϊκά σε στέγες σε 19 νησία.

Και στις αιτήσεις πρωταθλήτρια είναι η Κρήτη με 27MW, ενώ σημαντικός αριθμός αιτήσεων εμφανίζεται στη Σάμο (483KW) και τη Ρόδο (346KW).

Περαιτέρω επισημαίνει ο κ. Παπακωσταντίνου, ότι η ΡΑΕ σε συνεργασία με τον Διαχειριστή Μη Δισυνδεδεμένων Νησιών (ΔΕΗ ΑΕ), διερευνούν συστηματικά τα περιθώρια ανάπτυξης Φ/Β σταθμών στα νησιά.

Στην κατεύθυνση αυτή, εκτιμώντας συνεχώς και την πρόοδο υλοποίησης των ήδη εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων, μπορούν να εντοπιστούν έγκαιρα νέα περιθώρια αδειοδότησης, για την σύνδεση πρόσθετων μονάδων ΑΠΕ.

Η εγκατάσταση μικρών διεσπαρμένων μονάδων φωτοβολταϊκών από αγρότες και σε κτίρια στα συνδεδεμένα και μη διασυνδεδεμένα νησιώτικά συστήματα , θα συμβάλει δυναμικά στην μέγιστη δυναμικού του ηλιακού δυναμικού της χώρας.

Σε κάθε περίπτωση και πριν υλοποιηθούν έργα διασύνδεσης που θα επιτρέψουν την άρση του κορεσμού και την αύξηση των περιθωρίων απορρόφησης ισχύος στην Κρήτη, είτε λόγω ακύρωσης παλαιότερων έργων ή λόγω αύξησης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας , θα επιτραπεί η υποβολή και αξιολόγηση νέων αιτημάτων, στο βαθμό που το τοπικό δίκτυο το επιτρέπει.