Με δεδομένο το κοίτασμα Αφροδίτη στο θαλάσσιο οικόπεδο 12, γεωτρήσεις της Eni- Kogas στο 9, τώρα γεώτρηση της Eni-Total στο 11 και προετοιμασία για γεώτρηση στο 8 από την Eni, η κυπριακή ΑΟΖ γίνεται όλο και περισσότερο παράδειγμα προς μίμηση. Διότι δεν σταμάτησε στο στάδιο της ανακήρυξης της ΑΟΖ το 2004 ούτε στο στάδιο των οριοθετήσεων το 2003, 2007 και 2010.

Ακόμα και τώρα πρωτοστατεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ακολουθεί τις δραστηριότητες του Ισραήλ και της Αιγύπτου στην Ανατολική Μεσόγειο. Διότι τώρα με την παρουσία των εταιρειών υδρογονανθράκων: Avner, Delek, Eni, Exxon Mobil, Kogas, Noble, Shell, Total, η Κύπρος αποτελεί γεωοικονομικά μια προστιθέμενη αξία ακόμα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Έτσι έχει ενδιαφέρον να βλέπουμε τώρα ειδικούς που μας έλεγαν ότι θα φύγουν οι εταιρείες Eni και Total λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος για τα μεγέθη των κοιτασμάτων της κυπριακής ΑΟΖ, να είναι τώρα υπέρμαχοι της αξιοποίησης της και της ανάπτυξής της και να παρουσιάζονται ως πρωτοστάτες της όλης υπόθεσης.

Σημασία έχει όμως ότι σταμάτησαν να λένε καταστροφολογικές αηδίες για να έχουν πέραση στον κυπριακό λαό που ακόμα υποφέρει λόγω κατοχής. Διότι τώρα η ΑΟΖ εμφανίζεται όλο και περισσότερο ως μια υψηλή στρατηγική που απελευθερώνει το νησί από αντίξοες συνθήκες και του δίνει βαθμούς ελευθερίας για τις στρατηγικές του κινήσεις που ήταν απλώς αδιανόητες ακόμα και πριν μερικά χρόνια πίσω. Έτσι η κυπριακή ΑΟΖ δείχνει ότι το απέραντο γαλάζιο είναι το μέλλον του Ελληνισμού όσο απίστευτο και αν φαίνεται.