Παρατείνεται η θητεία του υπηρετούντος επικουρικού προσωπικού, 44 ατόμων στο ΠΑΓΝΗ και 23 ατόμων στο Βενιζέλειο εως 31 Δεκεμβρίου 2018

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας και με βάση τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν.4486/2017 ΦΕΚ 115/7-8-2017 Α’, παρατείνεται η θητεία του υπηρετούντος επικουρικού προσωπικού στα νοσοκομεία του Ηρακλείου, 44 ατόμων στο ΠαΓΝΗ (13 ιατροί και 31 λοιπό προσωπικό) και 23 ατόμων στο Γ.Ν «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» (9 ιατροί και 14 λοιπό προσωπικό), με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου έως 31-12-2018.

Η παράταση της θητείας του επικουρικού προσωπικού, συμβάλλει καθοριστικά στη διατήρηση της εύρυθμης λειτουργίας των Νοσοκομείων, στηρίζοντας τη δημόσια περίθαλψη, μέσα από τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες-ασθενείς.

Ταυτόχρονα με τη παράταση της θητείας των επικουρικών, είναι σε εξέλιξη και νέες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έχει γίνει σε συνεργασία με την 7η ΥΠΕ και το Υπουργείο Υγείας.