Δεν υπάρχει απολύτως κανένας νομικός περιορισμός στον τίτλο κτήσης κυριότητας του Πολυτεχνείου Κρήτης ενώ  οποιοσδήποτε ισχυρισμός περί δήθεν «αντισυνταγματικής αξιοποίησης» των κτιρίων στον λόφο Καστέλι είναι νομικά παντελώς αβάσιμος, τονίζει σε ανακοίνωσή της η Πρυτανεία του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Το Πολυτεχνείο Κρήτης υπογραμμίζει μάλιστα, ότι αντισυνταγματική δεν είναι η αξιοποίηση αλλά η συνεχιζόμενη κατάληψη της περιουσίας του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Ακολουθεί η ανακοίνωση του Πρυτανείας του Πολυτεχνείου:

"Αντισυνταγματική είναι η Συνεχιζόμενη Κατάληψη της Περιουσίας του Πολυτεχνείου Κρήτης & του Ελληνικού Λαού

Δεν υπάρχει απολύτως κανένας νομικός περιορισμός στον τίτλο κτήσης κυριότητας του Πολυτεχνείου Κρήτης ενώ  οποιοσδήποτε ισχυρισμός περί δήθεν «αντισυνταγματικής αξιοποίησης» των εν λόγω κτιρίων είναι νομικά παντελώς αβάσιμος

Το Πολυτεχνείο Κρήτης με την πρόσφατη υπογραφή της σύμβασης ολοκλήρωσε αποτελεσματικά το σύνθετο έργο της ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας για την αξιοποίηση και των τριών ιστορικών κτιρίων, προωθώντας αποφασιστικά την επένδυση των €25 εκατ. για τη διάσωση και απελευθέρωσή τους προς όφελος της Χανιώτικης κοινωνίας. 

Το Πολυτεχνείο Κρήτης υπενθυμίζει ότι την περασμένη Παρασκευή 04/08 ολοκλήρωσε με τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια και θεσμική κατοχύρωση το σύνθετο νομικό έργο του «ανοιχτού» διαγωνισμού για τη διάσωση και αξιοποίηση των τριών κτιρίων της περιουσίας του στο λόφο Καστελίου της παλιάς πόλης των Χανίων. Πλέον, η σημαντική επένδυση των €25 εκατ. ευρώ περνά στη φάση της υλοποίησης σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές της Πολιτείας και με προτεραιότητα τις άμεσες διασωστικές εργασίες στο ιστορικό κτίριο της πρώην Μεραρχίας από τις πολλαπλές φθορές των παράνομων καταληψιών, όπως επιτάσσει το πρόσφατο πόρισμα (03/07/2017) της επιτροπής των εμπειρογνομώνων του Υπουργείου Πολιτισμού.

Καθ’ όλο το τελευταίο διάστημα, και παρά τις αναλυτικές και αλλεπάλληλες ανακοινώσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης για τη διαφανή ενημέρωση της κοινής γνώμης, η Πρυτανεία του Ιδρύματος παρακολουθεί με έκπληξη το πλήθος αυθαίρετων πληροφοριών που διακινείται μεθοδευμένα στην κοινή γνώμη με κάθε πρόσφορο Μέσο και με σκοπό να δημιουργείται σύγχυση και αποπροσανατολισμός. Με αυτό τον τρόπο, εκούσια ή ακούσια, εξυπηρετούνται τα συμφέροντα όσων έχουν αποσπάσει, καταστρέψει και αποκλείσει με παράνομο τρόπο τα ετοιμόρροπα ιστορικά κτίρια από την κοινωνικό σύνολο των Χανίων και τη δημόσια αποστολή τους, που δεν είναι άλλη από την αναστήλωση, ανάδειξη και αξιοποίησή τους προς όφελος και της βιωσιμότητας των ακαδημαϊκών, ερευνητικών και κοινωνικών σκοπών του δημοσίου ιδρύματος, αναπόσπαστου αναπτυξιακού «κυττάρου» της πόλης. 

Το Πολυτεχνείο Κρήτης οφείλει λοιπόν να επανέλθει και να υπενθυμίσει σε κάθε πραγματικά ενδιαφερόμενο για το δημόσιο συμφέρον τα αξιόπιστα γεγονότα:

1. Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

Το Πολυτεχνείο Κρήτης απέκτησε την πλήρη κυριότητα των κτιρίων της Μεραρχίας Κρητών και πρώην Φυλακών – Στρατώνων, που βρίσκονται στην συνοικία Καστέλι της πόλης των Χανίων, δυνάμει του με αριθμό 47433 και με ημερομηνία 27-10-1986 πωλητηρίου του Υπουργείου Οικονομικών.  

Στον παραπάνω τίτλο κτήσης κυριότητας δεν υπάρχει κανένας περιορισμός ως προς την χρήση των εν λόγω κτιρίων. Το Υπουργείο Οικονομικών δεν παραχώρησε με δωρεά την χρήση των εν λόγω ακινήτων στο Πολυτεχνείο Κρήτης έτσι ώστε να δύναται να ορίζει τον σκοπό της παραχώρησης, ούτε παρακράτησε την κυριότητα αυτών των κτιρίων.  Το Υπουργείο Οικονομικών πώλησε τα παραπάνω κτίρια στο Πολυτεχνείο Κρήτης, έναντι ανταλλάγματος, το οποίο εισέπραξε, χωρίς να δεσμεύσει με κανένα τρόπο το Πολυτεχνείο ως προς τον τρόπο αξιοποίησής τους. 
Η προηγούμενη δε της αγοραπωλησίας, σύμβαση μίσθωσης των κτιρίων της συνοικίας Καστέλι, μεταξύ του ταμείου Εθνικής Άμυνας ως εκμισθωτή και του Πολυτεχνείου, ως μισθωτή, έπαυσε να ισχύει όταν την κυριότητα των κτιρίων απέκτησε το Πολυτεχνείο, δηλαδή στις 27-10-1986. 

Ως εκ τούτου, σήμερα δεν υφίσταται κανένας περιορισμός ως προς το τρόπο αξιοποίησης των εν λόγω κτιρίων και την χρήση αυτών.

2. «Αντισυνταγματικότητα» της αξιοποίησης

Κατά συνέπεια των ανωτέρω καμία παράβαση του άρθρου 109 του Συντάγματος δεν συντελείται. Ειδικότερα, στο άρθρο 109 του Συντάγματος αναφέρεται «Δεν επιτρέπεται η μεταβολή του περιεχομένου ή των όρων διαθήκης,  κωδικέλλου ή δωρεάς, ως προς τις διατάξεις τους υπέρ του Δημοσίου ή υπέρ  κοινωφελούς σκοπού..». Όμως, όπως προαναφέρθηκε το Πολυτεχνείο Κρήτης απέκτησε την πλήρη κυριότητα των κτιρίων της Μεραρχίας Κρητών και πρώην Φυλακών – Στρατώνων με πώληση, το δε Υπουργείο Οικονομικών εισέπραξε το αντίτιμο. Επομένως, στην προκειμένη περίπτωση, οι διατάξεις του άρθρου 109 του Συντάγματος δεν τυγχάνουν εφαρμογής και οποιοσδήποτε ισχυρισμός περί δήθεν «αντισυνταγματικής αξιοποίησης» των εν λόγω κτιρίων είναι νομικά παντελώς αβάσιμος.

Επιπροσθέτως, σχετικά με την  υποστηριζόμενη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 58 του Ν. 4009/2011 (νόμου Διαμαντοπούλου), σημειωτέον κατ΄αρχήν είναι ότι έως σήμερα οι παραπάνω διατάξεις δεν έχουν τεθεί σε ισχύ, εφόσον ουδέποτε εκδόθηκε το προεδρικό διάταγμα που ορίζεται στην παράγραφο 1 εδάφιο α του ανωτέρω άρθρου. Επομένως,τα Ν.Π.Ι.Δ. που προβλέπονται στο άρθρο 58 Ν. 4009/2011 ουδέποτε συστάθηκαν και λειτούργησαν, και μάλιστα υπονομεύτηκαν με κάθε τρόπο απ΄ αυτούς που σήμερα τις επικαλούνται. 
Συνεπώς, οι διατάξεις  του άρθρου 58 Ν. 4009/2011 δεν τυγχάνουν εφαρμογής και εσφαλμένα γίνεται επίκλησή τους. Για να μην υπάρχουν πάντως εσκεμμένες παρανοήσεις, επισημαίνεται ότι η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης  συστάθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 31/1993 (ΦΕΚ Α 11/1993) και δεν αποτελεί Νομικό Πρόσωπο του άρθρου 58 του Ν. 4009/2011. Επομένως ακόμη και εάν είχαν ισχύ αυτές οι διατάξεις, οι οποίες μάλιστα ήδη καταργήθηκαν, δεν αφορούν στην περίπτωσή μας. 

3. Χαρακτηρισμός των Κτιρίων

Ένας ακόμα ανυπόστατος ισχυρισμός επιχειρείται να «στηθεί» στο ζήτημα του χαρακτηρισμού του κτιρίου της πρώην Μεραρχίας ως μνημείου. Κατά την απόφασή της το 2014 για την αξιοποίηση των τριών κτιρίων του λόφου Καστελίου η Σύγκλητος είχε ενημερωθεί για την από 22-11-2013 έγγραφη βεβαίωση της 28ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Χανίων ότι τα τρία κτίρια στο λόφο Καστελίου "δεν έχουν αυτοτελώς χαρακτηριστεί ως αρχαία ακίνητα μνημεία" και "ούτε ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία". Ουδεμία δηλαδή ενέργεια ή υπόνοια χαρακτηρισμού από το Υπουργείο Πολιτισμού υπήρχε έως την 21/06/2017, όταν η Πρυτανεία του Πολυτεχνείου Κρήτης για πρώτη φορά παρέλαβε το επίσημο έγγραφο της Υπηρεσίας των Νεότερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης του Υπουργείου Πολιτισμού για τη προώθηση διαδικασίας αξιολόγησης ενδεχόμενου αυτοτελή χαρακτηρισμού (και μάλιστα μόνο του κτιρίου της Μεραρχίας, που τελεί υπό κατάληψη…) ως μνημείου. 
Μάλιστα, σύμφωνα με την υπ’ Αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ47/67503/ 2099 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ ΑΑΠ 97/28-3-2012), το ακίνητο στο λόφο Καστέλι δεν συμπεριλαμβάνεται στη ζώνη Α απολύτου προστασίας, αλλά στη ζώνη Β.

4. Ενημέρωση και Αποφάσεις Συγκλήτου

Μετά την ομόφωνη απόφαση της Συγκλήτου τον Μάρτιο 2014 για παραχώρηση του ακινήτου στο λόφο Καστέλι στη διοίκηση και διαχείριση της Εταιρείας Αξιοποίησης της Περιουσίας του Πολυτεχνείου Κρήτης, η αρμοδιότητα της διενέργειας του διαγωνισμού και της υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο ανήκε αποκλειστικά στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με το Π.Δ. 31/1933 (ΦΕΚ Α 11/1993). Εντούτοις, ο Πρύτανης του Πολυτεχνείου προέβη σε ενημέρωση των μελών της Συγκλήτου και Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας σε τρείς συνεδριάσεις. Ήτοι, στις συνεδριάσεις που έλαβαν χώρα πριν από την προκήρυξη του διαγωνισμού, στις 16/9/2016, μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και πριν από την κατακύρωση στην πλειοδότρια εταιρεία, στις 10/5/2017 και πριν από την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης, στις 4/8/2017.

Στην τελευταία δε συνεδρίαση της 4ης /8/2017, αρχικά τέθηκε από κάποια μέλη της Συγκλήτου θέμα αναβολής της συνεδρίασης σε χρόνο μεταγενέστερο των θερινών διακοπών. Η Σύγκλητος, λειτουργούσα ως Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, αποφάσισε με 10 ψήφους υπέρ και 3 κατά να συζητηθεί το θέμα και να μην αναβληθεί.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, όταν, μετά από πρόταση μέλους που έγινε αποδεκτή, ζητήθηκε απ΄ όλα τα παριστάμενα μέλη της Συγκλήτου να τοποθετηθούν με την ψήφο τους, για την έγκριση ή μη της σύναψης της σύμβασης μίσθωσης των εν λόγω κτιρίων, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι αυτή η έγκριση δεν απαιτείται ούτε από τις διατάξεις του καταστατικού της Εταιρείας ούτε από τη νομοθεσία, τέσσερα μέλη της Συγκλήτου αρνήθηκαν να το κάνουν και επέλεξαν να αποχωρήσουν πριν από την ψηφοφορία. Όλοι οι υπόλοιποι, νόμιμα και υπεύθυνα, τοποθετήθηκαν με την ψήφο τους ως εξής: (α) με ψήφους 8 υπέρ, 1 λευκού και καμίας κατά συμφώνησαν και επιβεβαίωσαν την περιέλευση των τριών κτιρίων του Καστελίου στην αρμοδιότητα  της Εταιρείας για διαχείριση και αξιοποίησή τους, (β) με ψήφους 7 υπέρ, 2 λευκών και καμίας κατά ενέκριναν τη σύναψη της συγκεκριμένης σύμβασης (την οποία η Πρυτανεία από την προηγούμενη ημέρα είχε γνωστοποιήσει σε όλα τα μέλη) με την πλειοδότρια Εταιρεία.

Σημειώνεται δε ότι το ένα μέλος της Συγκλήτου και Γενικής Συνέλευσης το οποίο ψήφισε λευκό και στις δύο ψηφοφορίες, δήλωσε, αιτιολογώντας την ψήφο του, ότι συμφωνεί με τη συγκεκριμένη αξιοποίηση, θεωρεί ότι όλες οι νόμιμες διαδικασίες έχουν ακολουθηθεί, αλλά ψηφίζει λευκό επειδή θεωρεί ότι δεν απαιτείται η έγκριση της Γενικής Συνέλευσης για τη σύναψη της σύμβασης μίσθωσης. 

Το γεγονός ότι στη σε νόμιμη απαρτία συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και μετά από έγκυρη και έγκαιρη πρόσκληση των μελών της απουσιάζαν για προσωπικούς λόγους τα 4 μέλη εκ των 17 του «σώματος» προφανώς δεν αποτελεί ασύνηθες φαινόμενο για κανένα πολυμελές όργανο παρά απέλπιδα προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων. Η βολική δημοσιογραφική υπόθεση μάλιστα ότι τα απόντα μέλη θα ψήφιζαν αρνητικά -αν παρίσταντο- είναι τουλάχιστον αυθαίρετη. 

Κατά συνέπεια των ανωτέρω, τα όσα φιλοξενούνται στο με ημερομηνία 10-8-2017 δημοσίευμα της Εφημερίδας των Συντακτών, χωρίς προηγουμένως να ζητηθεί η άποψη του Πολυτεχνείου Κρήτης και υιοθετήθηκαν άκριτα από μερίδα του Τύπου για τη συναφθείσα μίσθωση των κτιρίων ιδιοκτησίας του Πολυτεχνείου Κρήτης συνιστούν διαστρέβλωση της πραγματικότητας και νομικά αβάσιμους ισχυρισμούς."