Αφορά τα νηπιαγωγεία του Βαμβακόπουλου, της Αγιάς και των Παχιανών

Από το νέο σχολικό έτος τρία νηπιαγωγεία αναμένεται να μεταφερθούν σε ιδιόκτητα κτίρια του Δήμου Χανίων .

Τα νηπιαγωγεία που θα μεταεγκατασταθούν είναι το 3ο νηπιαγωγείο Βαμβακόπουλου που θα πάει στο πρώην δημαρχείο Θερίσου, το νηπιαγωγείο της Αγιάς, που θα πάει στο δημοτικό σχολείο και το 24ο νηπιαγωγείο Χανίων στα Παχιανά που θα πάει στο 16ο Δημοτικό σχολείο.

Τέλος όπως αναφέρθηκε στο σημερινό Δ.Σ, αναμένεται να δοθεί το ποσό περίπου 240 χιλ. ευρώ στις σχολικές επιτροπές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για επισκευές σε σχολικά κτίρια.