Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23/08 στο Δημαρχείο

Την Τετάρτη  23- 8 -2017 και ώρα 14:30 μ.μ. καλείστε  στο Δημαρχείο σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν.3852/10, με τα παρακάτω θέματα:

 1.Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους  222.400,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών.

 2.Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 400,00 € για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.

 3.Έγκριση της 1ης τροποποίησης  Νομικής δέσμευσης  (1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών  ΑΠΕ) της πράξης με τίτλο :«ANTIKAΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Κ.  ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΒΟΛΕΩΝΩΝ,ΠΑΤΣΟΥ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ» του Δήμου Αμαρίου.

4.Επιχορήγηση πολιτιστικών συλλόγων.

5.Τοποθέτηση μαρμάρινης πλάκας στο Κοιμητήριο της Τ.Κ. Πλατάνου.