Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Ιεράπετρας

Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ιεράπετρας θα πραγματοποιηθεί, στις 23 Αυγούστου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00.μ.μ, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, με το παρακάτω θέμα:

Λήψη απόφασης για τη μη προώθηση της κατασκευής του Β.Ο.Α.Κ. εντός των ορίων του νομού Λασιθίου     (Εισηγητής:  Δήμαρχος)