Την Τρίτη 22 Αυγούστου

Δημόσια  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31  στην μικρή αίθουσα (δίπλα στην αίθουσα θεάτρου) στον 1ο όροφο , την 22η  του μηνός Aυγούστου έτους 2017, ημέρα Τρίτη  και ώρα 8.30 πμ  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1ο:Ψήφιση πιστώσεων προυπολογισμού  οικ. έτους 2017.

Θέμα 2ο:΄Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση φωτισμού στην οδό Κύπρου και Μεταξάκη»  

Θέμα 3ο:΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας(κατακύρωση σύμβασης) για την εκτέλεση της εργασίας  με τίτλο «Εργασίες ενταφιασμού στα κοιμητήρια του Δήμου Ιεράπετρας».

Θέμα 4ο:΄Εγκριση απόδοσης λογαριασμού  για τα προνοιακά επιδόματα διμήνου Μαίου Ιουνίου 2017.