Συνεδριάζει στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου (αίθ. Ελευθ. Βενιζέλου) την  Δευτέρα 21 Αυγούστου  2017 και ώρα 17:55  το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου με 27 θέματα στην ημερήσια του διάταξη.

Αναλυτικότερα:         

Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Τμήματος Συντήρησης Δημοτικών και Σχολικών Κτιρίων» (απόφαση 735/2017 Οικονομικής Επιτροπής).

Αναμόρφωση προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2017 για την εκτέλεση του έργου «Γήπεδο 5x5 στην Αυγενική» (απόφαση 736/2017 Οικονομικής Επιτροπής).

Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017 για την προμήθεια πρόσθετων ανταλλακτικών ή νέου συστήματος προτεραιότητας για τις ανάγκες των κεντρικών Κ.Ε.Π.» (απόφαση 737/2017 Οικονομικής Επιτροπής).

Αναμόρφωση προϋπολογισμού και  Τεχνικού Προγράμματος - Εκτέλεση του έργου  «Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού επί των οδών Δρακάκη & Ιλιού» (απόφαση 738/2017 Οικονομικής Επιτροπής).

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και προϋπολογισμού (απόφαση 750/2017 Οικονομικής Επιτροπής).

Εγκατάσταση μηχανημάτων POS.

Έγκριση αιτήσεως περί παραχωρήσεως οικογενειακού τάφου.

Διακανονισμός οφειλών δημοτών.

Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Έγκριση εκτέλεσης της έργου αυτεπιστασίας με τίτλο «Διανοίξεις – αποκαταστάσεις δρόμων (με αυτεπιστασία)».

Έγκριση διενέργειας, μελέτης και τρόπου εκτέλεσης της δράσης : “Μονώσεις σχολικών συγκροτημάτων Δήμου Ηρακλείου” -Ακύρωση της υπ. αρ. 60/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Τροποποίηση της υπ. αρ. 506/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την  έγκριση διενέργειας, μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου: “Χρωματισμοί Σχολικών κτιρίων Δ.Η.

Έγκριση διενέργειας, μελέτης και τρόπου εκτέλεσης της δράσης  “Επισκευή όψεων 6ου,9ου και 11ου Γυμνασίων Δήμου Ηρακλείου” -Ακύρωση της υπ. αρ. 849/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Έγκριση  1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Αποκαταστάσεις διανοίξεων στις Δημοτικές Ενότητες Δήμου Ηρακλείου».

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή Ανοικτού Κέντρου Αγίου Σύλλα».

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο «Δημιουργία χάρτη διαδρομών ενδιαφέροντος της παλιάς πόλης του Ηρακλείου».

Προμήθεια τράκτορα (ρυμουλκό).

Λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπων στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της Αναπτυξιακής Ηρακλείου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Έγκριση του αριθμ. 6/23-6-2017 Πρακτικού της Επιτροπής του άρθρου 32 Ν.1080/80.

Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου για αναστολή εφαρμογής της Κ.Υ.Α. για τη συγχώνευση του 1/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Καρκαδιώτισσας με το 8/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Προφήτη Ηλία, για το σχολικό έτος 2017 - 2018 . 

Συμμετοχή του Δήμου  στις Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού στη Ρωσία (Μόσχα & Αγία Πετρούπολη) σε συνεργασία με τον Ε.Ο.Τ.

Έγκριση «Σχεδιασμού εντύπου προβολής Δήμου Ηρακλείου» και έγκριση διάθεσης πίστωσης .

Έγκριση μετάβασης του Αντιδημάρχου Ηρακλείου κ. Βλαχάκη Γεωργίου στο Κόρκ της Ιρλανδίας στο πλαίσιο της συμμετοχής του Δήμου Ηρακλείου στο 3ο Διεθνές Συνέδριο για τις πόλεις που μαθαίνουν «Παγκόσμιοι Στόχοι  - Τοπικές Δράσεις».

Έγκριση μετάβασης του εντεταλμένου συμβούλου του Δήμου Ηρακλείου Garancini Gian Andrea  Paolo στην Βενετία.

Ονοματοδοσία στοάς  του μεγάρου «ΑΧΤΑΡΙΚΑ»  σε στοά  «Νίκου Γιανναδάκη». 

Έγκριση απομάκρυνσης δέντρου .

Ανανέωση παραγωγικών αδειών λαϊκών αγορών.