Υπογράφηκε στον Δήμο Ιεράπετρας μεταξύ του Δημάρχου, κ. Θεοδοσίου Καλαντζάκη και του ανάδοχου εργολάβου η σύμβαση κατασκευής του έργου «Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Κάτω Χωριού».

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 24.792,49 ευρώ, αφορά στην ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό του Κάτω Χωριού με έμφαση σε βελτιωτικές παρεμβάσεις στην πλατεία του χωριού.

Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Ιεράπετρας «πρόκειται για μια σημαντική παρέμβαση που θα βελτιώσει την σημερινή όψη της πλατείας και του περιβάλλοντος χώρου, αποκαθιστώντας πολλά φθαρμένα σημεία. Στόχος είναι η λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση της κεντρική πλατείας του χωριού, δεδομένου ότι αποτελεί ένα σημείο μεγάλης επισκεψιμότητας.

Ανάλογες παρεμβάσεις, ανέφερε, προγραμματίζονται και για άλλες Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Ιεράπετρας, στοχεύοντας έτσι στην βελτίωση κεντρικών σημείων των Τοπικών μας Κοινοτήτων.