Διαβεβαιώνει πως αναμένεται η προκύρηξη ενός μόνιμου γιατρού απαντώντας σε ανακοίνωση του Σωματείου εργαζομένων για ελλείψεις προσωπικού.

Η ανακοίνωση του κ. Ιωάννη Τασσόπουλου έχει ως εξής:

"Απαντώντας στα δημοσιεύματα με βάση την ανακοίνωση του Προεδρείου του συλλόγου των εργαζομένων του ΠαΓΝΗ - η οποία και δεν μας εκπλήσσει πάλι- για τη λειτουργία της Παιδοχειρουργικής κλινικής, σας γνωρίζουμε ότι η ανάπτυξή της αποτελεί προτεραιότητα μας. 

Ήδη μετά από 25 χρόνια πάγιου προβλήματος στελέχωσής της , σύμφωνα με το προγραμματισμό μας σε συνεργασία με την 7η ΥΠΕ, αυξήσαμε τις οργανικές θέσεις και αναμένεται η προκήρυξη ενός μόνιμου  γιατρού. Επιπρόσθετα , θα ενισχυθεί και με επικουρικό ιατρικό προσωπικό. 

Η διοίκηση σε συνεργασία με την 7η ΥΠΕ κάτω από τις κατευθύνσεις του Υπουργείου και σύμφωνα με τον στρατηγικό σχεδιασμό μας, συνεχίζουμε την ενίσχυση και ανάπτυξη  των νοσοκομείων του Ηρακλείου."