Η κυνηγετική περίοδος άρχισε  την  20η Αυγούστου 2017 και λήγει την 29η Φεβρουάριου 2018 σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2064/69072/27-6-2017 υπουργική απόφαση.

Από 20 Αυγούστου 2017 έως 14 Σεπτεμβρίου 2017 το κυνήγι επιτρέπεται μόνο  μέσα στις ζώνες διάβασης των αποδημητικών.
  
Το κυνήγι του λαγού αρχίζει την 15η Σεπτεμβρίου 2017 και λήγει την 10η Ιανουαρίου 2018, επιτρέπεται μόνο Τετάρτη - Σάββατο και Κυριακή με   επιτρεπόμενο αριθμό ένα (1) λαγό ανά έξοδο.

Το κυνήγι της νησιωτικης πέρδικας σε Κρήτη & Δωδεκάνησα αρχίζει την 15η Σεπτεμβρίου 2017 και λήγει την 30η Νοεμβρίου 2017, επιτρέπεται μόνο Τετάρτη - Σάββατο και Κυριακή με  επιτρεπόμενο αριθμό τέσσερις (4) πέρδικες ανά έξοδο.

Όπως αναφέρει ο 1ος  Κυνηγετικός Σύλλογος Χανίων:
 
Για την έκδοση προσκομίζουμε: το βιβλιάριο θήρας,  δελτίο κατοχής όπλου (ή βεβαίωση από την αστυνομία  για όσους δεν έχουν όπλο στο όνομα τους) και έγχρωμη πρόσφατη φωτογραφία τύπου  αστυνομικής ταυτότητας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΥΝΗΓΟΥΣ: 
   
1) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου ή  Βεβαίωση οπλοκατοχής από την Αστυνομία. 
2) Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
3) Φωτοτυπία ταυτότητας (διπλής όψεως).
4) Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας  (Βεβαίωση από Δήμο ή Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού).
5) Βεβαίωση Επιτροπής Κρίσης Ικανότητας Νέων Κυνηγών από την Διεύθυνση Δασών Χανίων.

Τονίζουμε ιδιαίτερα ότι κάθε κυνηγός που δεν έχει ανανεώσει την άδεια θήρας κατά τα τελευταία επτά (7) χρόνια, θα θεωρείται νέος κυνηγός και θα επανεξετάζεται από την αρχή με τις διατάξεις περί νέων κυνηγών. 

Τοπική 106,75€  -  Περιφερειακή 126,75€  -  Γενική 156,75€Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook