Ανακοίνωση - απάντηση εξέδωσε η 7η ΥΠΕ Κρήτης στα όσα υποστηρίζει το Σωματείο Εργαζομένων ΠΑΓΝΗ για τη Παιδοχειρουργική Κλινική του νοσοκομείου.

Αναλυτικά στην ανακοίνωση αναφέρεται:

"Με μια ανακοίνωση που εξέδωσε  το προεδρείο του  Συλλόγου Εργαζομένων του Πα.Γ.Ν.Η., κινούμενο στο γνωστό κινδυνολογικό μοτίβο, αποδίδει ευθύνες χωρίς, ως συνήθως, να έχει πραγματική γνώση όλων όσων έχουν δρομολογηθεί προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που ήδη από καιρό είχαμε διαβλέψει και για τα οποία με συγκεκριμένες ενέργειες αντιμετωπίζουμε.

Κι επειδή η ιστορία επαναλαμβάνεται με  πανομοιότυπο τρόπο, να καταγγέλλει το προεδρείο του Συλλόγου  ένα  λειτουργικό πρόβλημα (επί δικαίων και αδίκων), να αντιμετωπίζεται  από την Διοίκηση του Νοσοκομείου και την Υ.ΠΕ.  με πολύ προγενέστερες και συντονισμένες ενέργειες και να επανέρχεται με νέα δήλωση εκ των υστέρων πως το πρόβλημα λύθηκε  χάρις τους αγώνες του, καλό είναι να γνωστοποιήσουμε τη σειρά των πραγμάτων.

Επειδή πράγματι, στην  Προκήρυξη που έκανε το Γ.Ν. Χανίων,  η  θέση Επιμελητού Β΄ Παιδοχειρουργικής  κατελήφθη από έναν Επικουρικό που ήδη υπηρετούσε στο Πα.Γ.Ν.Η.  και με δεδομένο ότι δεν υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις στο Πα.Γ.Ν.Η.  αυτής της ειδικότητας,  με την υπ’ αριθμό 8377/15.05.17 εισήγησή μας ζητήθηκε από το Υπουργείο η μετατροπή μια θέσης ιατρών Ε.Σ.Υ. ειδικότητας Δημόσιας Υγείας σε ειδικότητα Χειρουργικής Παίδων για το Πα.Γ.Ν.Η.. Το Υπουργείο Υγείας  στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του ΚΕ.ΣΥ.ΠΕ. ενέκρινε αυτήν την μετατροπή και άμεσα αναμένεται η δημοσίευση της σε ΦΕΚ.

Παράλληλα στην κατανομή θέσεων, ζητήθηκε από το Υπουργείο έγκριση για προκήρυξη μίας θέσης Επιμελητού Χειρουργικής  παίδων για το Πα.Γ.Ν.Η..

Το μόνο που δεν μπορούσε να προβλεφθεί για να αντιμετωπιστεί εκ των προτέρων είναι η αναρρωτική άδεια της επικουρικής γιατρού της παιδοχειρουργικής κλινικής, πολύ περισσότερο δε, όταν δύο μέρες ενωρίτερα ζητούσε με αίτηση της τη μετακίνηση της στο Νοσοκομείο Χανίων, που δεδομένων των συνθηκών απορρίφτηκε.  Αυτό όμως δημιούργησε πρόσκαιρο πρόβλημα, το οποίο οι  διοικήσεις  Υ.ΠΕ. και Νοσοκομείου  σε συνεργασία με την Ιατρική Υπηρεσία  και τα όργανα του νοσοκομείου κάνουν όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την επίλυση του, ώστε να μη διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία της κλινικής.

Καταβάλλεται προσπάθεια  να ενισχυθεί  η Παιδοχειρουργική του Πα.Γ.Ν.Η. και με επικουρικό προσωπικό. Μετά από 25 έτη αυξήσαμε τις οργανικές θέσεις στην Παιδοχειρουργική.

Η ανάπτυξη και δεύτερης Παιδοχειρουργικής Κλινικής στη Κρήτη, στο Νοσοκομείο Χανίων, αποτελούσε  προτεραιότητά σύμφωνα με το σχεδιασμό μας, ώστε, αφενός να καλύπτονται οι ανάγκες των πολιτών χωρίς μεγάλες μετακινήσεις από τον τόπο τους, ειδικότερα για τις περιοχές Ρεθύμνου και Χανίων και αφετέρου να μειωθεί ο φόρτος εργασίας της Παιδοχειρουργικής Κλινικής του Πα.Γ.Ν.Η..

Η λειτουργική διασύνδεση που προωθείται για τις δυο Παιδοχειρουργικές Κλινικές, θα αναβαθμίσει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, βασισμένη στην επιστημονική και κλινική συνεργασία του ιατρικού δυναμικού μας. Αντίστοιχα,  προχωρούμε σε διασυνδέσεις του Πα.Γ.Ν.Η. και του Νοσοκομείου  Χανίων και σε άλλα θέματα όπως, καρδιολογικά (ανάπτυξη αιμοδυναμικού τμήματος), αγγειοχειρουργικά και αυτό διευρύνεται συνεχώς.

Καλούμε το  προεδρείο του Συλλόγου εργαζομένων του Πα.Γ.Ν.Η. στο μέλλον να λαμβάνει τη στοιχειώδη ενημέρωση  πριν προβαίνει σε ανακοινώσεις, εκτός αν συνειδητά επιλέγει την κινδυνολογία και το μηδενισμό ελαχιστοποιώντας έτι περισσότερο το ακροατήριο του".