Ενημερωθείτε υπεύθυνα για κάθε λεπτομέρεια που αφορά στη δυνατότητα σπουδών σε Κύπρο και Μεγάλη Βρετανία.

O μεγαλύτερος εκπαιδευτικός οργανισμός στα Χανιά, η ΜΕΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ανακοινώνει την έναρξη ενημέρωσης υποψηφίων φοιτητών για σπουδές στην Κύπρο (επίσημος συνεργάτης Πανεπιστημίου Frerderick Κύπρου) και την Μεγάλη Βρετανία.

Με την δυνατότητα προσωπικών συναντήσεων ο υποψήφιος φοιτητής θα έχει:

• Αξιόπιστη και υπεύθυνη ενημέρωση σε ακαδημαϊκά θέματα Βρετανικών και Κυπριακών Πανεπιστημίων.
• Ενημέρωση σε θέματα διαβίωσης (στέγαση, σίτιση, δίδακτρα).
• Εμπεριστατωμένη έρευνα για την καλύτερη επιλογή Πανεπιστημίου και ειδικότητας.
• Διεκπεραίωση όλων των γραφειοκρατικών διαδικασιών που απαιτούνται.
• Προετοιμασία για την απόκτηση των απαραίτητων πιστοποιητικών της γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (IELTS, TOEFL).
• Διαρκή υποστήριξη των φοιτητών καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους.

   
Πληροφορίες – Εγγραφές:
Κ. Χιωτάκη 8 – Α. Παπανδρέου, Χανιά. Τηλ: 28210 54002-3.