Καθαρισμός πρανών και τάφρων στο δυτικό Ρέθυμνο με προτεραιότητα της επαρχιακής οδού 1 από συμβολή Ν.Ε.Ο. - Επισκοπή – Μυριοκέφαλα. 

Στα πλαίσια του έργου Αυτεπιστασίας, που εκτελεί η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης θα ξεκινήσει το επόμενο διάστημα (Τρίτη 29/8/17) ο καθαρισμός πρανών και τάφρων στο δυτικό Ρέθυμνο με προτεραιότητα της επαρχιακής οδού 1 από συμβολή Ν.Ε.Ο. - Επισκοπή – Μυριοκέφαλα. 

Παρακαλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες που έχουν τοποθετήσει αυθαίρετα συρματοπλέγματα, λάστιχα μέσα στο σώμα της οδού (τάφρο και πρανές) να τα απομακρύνουν άμεσα. 

Επίσης να κόψουν με μέριμνα τους τα κλαδιά που εμποδίζουν την ορατότητα, όπως και να φροντίσουν να μην παρεμποδίζεται η ομαλή απορροή των υδάτων, στις τάφρους της οδού, με τυχόν διαβάσεις που έχουν κατασκευάσει. 
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα ανωτέρω, θα αποκατασταθεί η λειτουργία της οδού και δεν θα δίδονται αποζημιώσεις. 
Επιπλέον παρακαλούνται οι οδηγοί, να δείχνουν την απαραίτητα προσοχή και να ακολουθούν τις οδηγίες σήμανσης που θα υπάρχει στην επαρχιακή οδό καθ’ όλη την διάρκεια καθαρισμού