Με στόχο την αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και τη μείωση του ενεργειακού κόστους, η Περιφέρεια Κρήτης χρηματοδοτεί την εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στους ενδιαφερόμενους Δήμους και τους ΤΟΕΒ της Κρήτης, προκειμένου να καλυφθούν οι ενεργειακές τους ανάγκες.

Σε στοχευμένες δράσεις μείωσης του ενεργειακού κόστους με ταυτόχρονη μείωση των εκπομπών CO2 σε Δήμους και άλλους φορείς της Κρήτης προχωρά η Περιφέρεια Κρήτης με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Σταύρου Αρναουτάκη και του Νίκου Καλογερή, αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη για τα θέματα ενέργειας και περιβάλλοντος.

Με στόχο την αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και τη μείωση του ενεργειακού κόστους, η Περιφέρεια Κρήτης χρηματοδοτεί την εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στους ενδιαφερόμενους Δήμους και τους ΤΟΕΒ της Κρήτης, προκειμένου να καλυφθούν οι ενεργειακές τους ανάγκες, εκμεταλλευόμενοι τα υφιστάμενα αδειοδοτικά και χρηματοδοτικά εργαλεία.

Με αφορμή την έναρξη ισχύος της Υπουργικής Απόφασης, που δίνει τη δυνατότητα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων στα πλαίσια εφαρμογής του μέτρου του ενεργειακού συμψηφισμού (Net Metering) και του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού (Virtual Net Metering), τα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου έχουν τη δυνατότητα αυτοπαραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνουν.

Με την προοπτική να παραδοθούν στους Δήμους οι τελικές μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης των προβλεπόμενων έργων, η Περιφέρεια επιδιώκει την επιτάχυνση εφαρμογής του μέτρου και τη διευκόλυνση των Δήμων, καλύπτοντας το σημαντικό κόστος των μελετών. Παράλληλα, γνωρίζοντας ότι για την πλειοψηφία των ΤΟΕΒ το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί ένα από τα βασικότερα λειτουργικά έξοδα, η Περιφέρεια Κρήτης διερευνά τη δυνατότητα εφαρμογής του μέτρου στις ενεργοβόρες εγκαταστάσεις των ΤΟΕΒ και χρηματοδοτεί την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών.

Οι πρωτοβουλίες αυτές έρχονται να συνδυαστούν με τις παράλληλες δράσεις και έργα που υλοποιεί η Περιφέρεια Κρήτης, υιοθετώντας την ευρωπαϊκή πολιτική για την ενέργεια, που στοχεύει στην εξοικονόμηση ενέργειας, αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και μέσω αυτής, τη μείωση των εκπομπών του CO2.

Στα πλαίσια καλής πρακτικής, η Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει στην υλοποίηση ευρωπαϊκών έργων με βασικό θέμα την εξοικονόμηση ενέργειας, την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων του Δημόσιου Τομέα, καθώς και την ανοιχτή καινοτομία στις ενεργειακές τεχνολογίες, εμπλέκοντας όσο το δυνατό περισσότερους φορείς της Κρήτης και επιδιώκοντας να καταστήσει το δημόσιο τομέα πρότυπο πεδίο εφαρμογής σύγχρονων πρακτικών που εξοικονομούν ενέργεια και πόρους, διασφαλίζουν το ενεργειακό μέλλον και σέβονται το περιβάλλον.

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook