Δείτε τα αποτελέσματα εισαγωγής

Σύμφωνα με την 108/2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) εγγράφονται στους Βρεφικούς - Παιδικούς Σταθμούς τα βρέφη και νήπια, που αναγράφονται στις καταστάσεις για τη σχολική περίοδο 2017-2018.

Σε περίπτωση κενών θέσεων στα τμήματα των Βρεφικών Παιδικών Σταθμών, οι θέσεις θα καλύπτονται από τις καταστάσεις των επιλαχόντων και μέχρι τον μήνα Δεκέμβριο 2017.

Οι  γονείς, σε περίπτωση που τα παιδιά τους έχουν εισαχθεί σε Βρεφικό ή Παιδικό Σταθμό του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π., από τις 5/9/2017 οφείλουν να επικοινωνήσουν με την Υπεύθυνη κάθε Σταθμού και να συνεννοηθούν για την ημερομηνία  που το παιδί τους θα ξεκινήσει στο Σταθμό.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ

ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ

ΒΡΕΦΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

Α΄ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

ΒΡΕΦΗ ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

ΒΡΕΦΗ ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

ΒΡΕΦΗ Ν. ΚΥΔΩΝΙΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

ΒΡΕΦΗ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

Α΄ΒΡΕΦ. ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

ΒΡΕΦΗ ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

ΒΡΕΦΗ ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

ΒΡΕΦΗ Ν. ΚΥΔΩΝΙΑ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

ΝΗΠΙΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

Α΄ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

Α΄ΣΟΥΔΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

Β΄ΣΟΥΔΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

ΒΡΕΦΟΝ. Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

Γ΄ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

Γ΄ΣΟΥΔΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

Δ΄ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

Ε΄ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

Ζ΄ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

ΠΑΙΔ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

ΠΕΡΒΟΛΙΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

ΝΗΠΙΑ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

Α΄ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

Α΄ΣΟΥΔΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

Β΄ΣΟΥΔΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

ΒΡΕΦΟΝ. Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΒΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

Γ΄ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

Γ΄ΣΟΥΔΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

Δ΄ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

Ε΄ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

Ζ΄ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

ΠΑΙΔ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

ΠΕΡΒΟΛΙΑ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

 

 

Τα τηλέφωνα και οι Διευθύνσεις των Σταθμών :

Δημοτική Ενότητα Χανίων:

 • A΄  Βρεφικός  Σταθμός     (Γερ. Παρδάλη       Νέα Χώρα )             τηλ: 2821073363   
 • Ε΄   Παιδικός Σταθμός   Χανίων     (Γερ. Παρδάλη     Νέα Χώρα )    τηλ: 2821090143 
 • Γ΄   Παιδικός Σταθμός   Χανίων  Πιθάρι Ακρωτηρίου                       τηλ. 2821043844 
 • Δ΄    Παιδικός Σταθμός  Χανίων  (Αν. Μάντακα 86    Παχιανά )         τηλ: 2821097901       
 • Z΄   Παιδικός Σταθμός   Χανίων  (Ελ. Βενιζέλου 168 Α      Χαλέπα)   τηλ: 2821057440    
 • Δημοτική Ενότητα Σούδας:
 • Α΄   Παιδικός Σταθμός Σούδας   (Εθ. Βενιζέλου  4   Σούδα )            τηλ: 2821089264    
 • Β΄   Παιδικός Σταθμός Σούδας   (Παπαναστασίου 10  Σούδα )         τηλ: 2821089266         
 • Γ΄  Παιδικός Σταθμός Σούδας   (Ναύσταθμος  Κρήτης   Σούδα )        τηλ: 2821082960    

Δημοτική Ενότητα Ελευθερίου Βενιζέλου:

 • Παιδικός Σταθμός  Ελευθερίου Βενιζέλου   (Νεροκούρου 112)         τηλ: 2821091635          

Δημοτική Ενότητα Θερίσου: 

 • Παιδικός  Σταθμός Περιβολίων (Πλατεία Ηρώων,  Περιβόλια)           τηλ: 2821076980 
 • 1ος Βρεφονηπιακός σταθμός Ακρωτηρίου                                       τηλ. 2821049209
 • Παιδικός Σταθμός ΛΙΛΙΠΟΎΠΟΛΗ                                                τηλ. 2821036077
 • Β΄- Βρεφονηπιακός σταθμός Νέας Κυδωνίας                                   τηλ. 2821032915
 • ΣΤ΄- Βρεφονηπιακός σταθμός Βαμβακόπουλου                                τηλ. 2821072002