ΠΕ Ηρακλείου: Καταληκτική ημερομηνία η 31-12-2018 για την αντικατάσταση αδειών τεχνικών επαγγελμάτων

Από τη Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ηρακλείου ανακοινώνεται ότι από τον Ν.4485/2017, άρθρο 105, παρ. 2 τίθεται Καταληκτική Ημερομηνία η 31-12-2018 για την αντικατάσταση των “παλιών” αδειών των παρακάτω τεχνικών επαγγελμάτων:

- Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

- Εγκαταστάσεων Καύσης

- Συγκολλητών

- Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων

- Ψυκτικών Εγκαταστάσεων 

- Χειριστών Μηχανημάτων Έργου