Στις 07-08 Σεπτεμβρίου 2017 θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Συνεδριακού Κέντρου του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων (ΜΑΙΧ), αίθουσα Επίκουρος, η 4η “Συνάντηση Εταίρων & Τοπικών φορέων” στον τομέα της Ενέργειας, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου “Προώθηση των Κτιρίων με μηδενικές εκπομπές CO2, λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά/ZEROCO2 – INTERREG EUROPE, http://www.interregeurope.eu/zeroco2”. 

Στη Συνάντηση αυτή, εκτός από τους Εταίρους, οι οποίοι θα παρουσιάσουν ενδιαφέροντα αποτελέσματα σχετικά με την υλοποίηση του έργου στις περιφέρειες τους, θα παρευρίσκονται επίσης και τοπικοί φορείς από όλες τις Περιφέρειες που συμμετέχουν στο εν λόγω έργο. Κατά τη διάρκεια της Διημερίδας θα υπάρχει και μια Θεματική Ενότητα, όπου θα μπορούν όλοι οι φορείς από διάφορες περιφέρειες να παρευρεθούν και να ανταλλάξουν απόψεις σε συναφή θέματα, στα πλαίσια ανάπτυξης δράσεων δικτύωσης. Επίσης, έχουν προγραμματιστεί διάφορες επισκέψεις σε διάφορα πρότυπα κτίρια όπου έχουν εγκατασταθεί φωτοβολταϊκά, τεχνολογίες βιομάζας, αντλίες θερμότητας και ηλιοθερμικών.

Το συγκεκριμένο έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ανάπτυξης και συνεργασίας INTERREG EUROPE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους. Συντονιστής του έργου, το οποίο άρχισε τον Απρίλιο του 2016 και τελειώνει το Μάρτιο του 2020, είναι το Ενεργειακό Γραφείο του Ποντρέιβ της Σλοβενίας ενώ συμμετέχουν εκτός από το ΜΑΙΧ, η Περιφέρεια Μολίσε της Ιταλίας, το Πανεπιστήμιο της Μάλτας, ο Δήμος του Κάουνας της Λιθουανίας, ο Οργανισμός Θερμόπολις της Φινλανδίας, ο Οργανισμός ΑΒΙΤΕΜ της Γαλλίας και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας της Γερμανίας.

Το έργο, που πραγματεύεται τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στα κτίρια, λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά, αφορά ένα θέμα αιχμής της Ευρωπαϊκής πολιτικής τα τελευταία χρόνια καθώς σχετίζεται άμεσα με την κλιματική αλλαγή. 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Αγγελάκη Γεώργιο  (email: [email protected],  τηλ. επικοινωνίας: 28210 35020).