Η εξ αποστάσεως ψηφοφορία είναι στοιχείο ισονομίας και δημοκρατικό δικαίωμα των πολιτών υποστηρίζει η Κίνηση Πολιτών για τη Σοσιαλδημοκρατία.

Οι Κινήσεις Πολιτών για τη Σοσιαλδημοκρατία θεωρούν απολύτως αναγκαία την ηλεκτρονική ψηφοφορία για την ανάδειξη της ηγεσίας του νέου, ενιαίου φορέα της προοδευτικής δημοκρατικής παράταξης, ως συμπληρωματικής της ψήφου με τη φυσική παρουσία, εφόσον διασφαλίζονται όλες οι προϋποθέσεις για το αδιάβλητο της διαδικασίας, της μυστικότητας της ψήφου και η δυνατότητα της εξ’ αποστάσεως πιστοποίησης των ψηφοφόρων. 

Εξασφαλίζεται έτσι η μαζική προσέλευση στην εκλογή και η δυνατότητα στη κοινωνία και ειδικά στους νέους ανθρώπους να εκφραστούν.

Άλλωστε, η εξ αποστάσεως ψηφοφορία είναι στοιχείο ισονομίας και δημοκρατικό δικαίωμα των πολιτών, που λόγοι ανεξάρτητοι της θελήσεως τους δεν τους επιτρέπουν να βρίσκονται σε εκλογικό τμήμα την ημέρα της ψηφοφορίας. Ιδιαίτερα για όσους είναι κάτοικοι εξωτερικού και απομακρυσμένων περιοχών στο εσωτερικό. 

Επιπλέον, πιστεύουμε ότι όλοι οι κατάλογοι των ονομάτων όσων συμμετάσχουν στην ψηφοφορία δεν θα πρέπει να καταστραφούν, αλλά ούτε και να δημοσιοποιηθούν.