Ο αγιασμός για τη νέα σχολική χρονιά θα γίνει από κοινού για το 1ο Γενικό Λύκειο και το 5ο Γυμνάσιο, τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017 στις 9:00.

Οι μαθητές του Λυκείου θα παραλάβουν τα βιβλία τους και θα οριστικοποιήσουν τις δηλώσεις μαθημάτων Ξένων Γλωσσών, Ομάδων

Προσανατολισμού και Μαθημάτων Επιλογής. Οι μαθητές του Γυμνασίου θα παραλάβουν τα βιβλία τους.