Τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου

Δημόσια  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του δημου Ιεράπετρας θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31  στην μικρή αίθουσα (δίπλα στην αίθουσα θεάτρου) στον 1ο όροφο , την 11η  του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2017, ημέρα  Δευτέρα   και ώρα 8.30 πμ  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1ο: ΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας  για την εκτέλεση του έργου Βελτίωση δημ.κτιρίου(παλιό Δημ. σχολείο Μακρύ Γιαλού).

Θέμα 2ο:Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας  για την «Πολιτική Προστασία-Πυροπροστασία 2016-Μίσθωση χωματουργικών μηχανημάτων».

Θέμα 3ο: Ψήφιση –διάθεση πιστώσεων προυπολογισμού οικ. έτους 2017.

Θέμα 4ο:Ψήφιση διάθεση πιστώσεων προυπολογισμού (χωρίς τεκμηριωμένο αίτημα).

Θέμα 5ο:΄Εγκριση απόδοσης λογαριασμού  για τη χορήγηση νέας παροχής  δημ. φωτισμού στην Οδυσσέα Ελύτη  στην Ιεράπετρα.

Θέμα 6ο:΄Εγκριση απόδοσης λογαριασμού για χορήγηση νέας παροχής  δημ.φωτισμού στον ιερό Ναό Π.Θεοτόκου στο Καβούσι.

Θέμα7ο: ΄Εγκριση απόδοσης λογ/σμού για χορήγηση νέας παροχής δημ. φωτισμού πλησίον οικίας Μπαυγιαδάκη στο Καβούσι

Θέμα 8ο: ΄Εγκριση απόδοσης λογ/σμού για χορήγηση νέας παροχής δημ. φωτισμού  στο Κοιν. Κατάστημα στο  Καβούσι

Θέμα 9ο:Απευθείας ανάθεση  προμήθειας υλικών για την «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων»

 Θέμα 10ο:Ανάκληση της με αριθμό 83/2017 απόφαση ΟΕ.

 Θέμα 11ο: Απευθείας ανάθεση  προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων Δήμου