Οι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν υπηρεσία τη Δευτέρα 11/9/2017 στις σχολικές μονάδες τοποθέτησής τους, τις οποίες οι Διευθυντές/ντριες αποστέλλουν στην Διεύθυνση Π.Ε. Χανίων

Όπως ανακοίνωσε η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων όσοι εκπαιδευτικοί δεν κατέστη δυνατό να τοποθετηθούν σε κάποια από τις προτιμήσεις τους, τοποθετήθηκαν χωρίς δήλωσή τους στα εναπομείναντα κενά σε συνδυασμό με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνούν (από Δευτέρα  11/9)  στα τηλ.2821047300, 2821047302, 2821047315 για  πληροφορίες  σε θέματα  ενημέρωσης  για τα τηλέφωνα  που πιθανόν χρειάζονται (Διευθυντές/τριες  Σχολείων που τοποθετούνται, εκπαιδευτικών προηγούμενου έτους Δήμων ,κλπ)

Πίνακες τοποθετήσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής:

Κλάδου ΠΕ70 - Δασκάλων
Κλάδου ΠΕ60 - Νηπιαγωγών
Κλάδου ΠΕ05 - Γαλλικής Γλώσσας
Κλάδου ΠΕ06 - Αγγλικής Γλώσσας
Κλάδου ΠΕ07 – Γερμανικής Γλώσσας
Κλάδου ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής

Τοποθετήσεις αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής

Κλάδων ΠΕ71 και ΠΕ70.ΕΑΕ – Δασκάλων ΕΑΕ
Κλάδου ΠΕ60.ΕΑΕ – Νηπιαγωγών ΕΑΕ
Κλάδου ΠΕ11.ΕΑΕ – Φυσικής Αγωγής ΕΑΕ
Κλάδου ΠΕ 32 – Θεατρικών Σπουδών

Διαρκής ενημέρωση και για τους κλάδους που δεν έχουν γίνει ακόμη τοποθετήσεις στην Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων και στο facebook