Για όσους δεν προσέλθουν ή δεν τηρήσουν την ρύθμιση, ο Δήμος θα προχωρήσει σε  όλα τα νόμιμα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης οφειλών.

Ο Δήμος Σφακίων ανακοίνωσε ότι δημότες μπορούν να μεταβαίνουν στα γραφεία του, για την ρύθμιση των πάσης φύσεως οφειλών σας έως και 100 δόσεις με  βάση το αρ. 52 του Ν.4483/2017. 

Στις οφειλές περιλαμβάνονται οι ήδη βεβαιωμένες και αυτές που θα βεβαιωθούν μέχρι 30/09/2017.

Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης των οφειλών, η απαλλαγή των προσαυξήσεων είναι σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%). Για ρύθμιση των οφειλών σας σε δόσεις, η απαλλαγή των προσαυξήσεων έχει ως εξής:

· Για 2-24 δόσεις ποσοστό απαλλαγής 80%
· Για 25-48 δόσεις ποσοστό απαλλαγής 70%
· Για 49-72 δόσεις ποσοστό απαλλαγής 60%
· Για 73-100 δόσεις ποσοστό απαλλαγής 50%

Η πρώτη δόση της ρύθμισης καταβάλλεται εντός 3 εργασίμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης  διαφορετικά θεωρείται ως μη υποβληθείσα. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται κάθε τέλος του μήνα χωρίς ιδιαίτερη ειδοποίηση αλλιώς υπάρχει επιβάρυνση 5% προσαύξησης επί του ποσού της δόσης.

Η ρύθμιση καταργείται αν ο οφειλέτης δεν καταβάλει τρεις συνεχόμενες δόσεις και εφόσον δεν καταβάλλονται και οι τρέχουσες οφειλές του. 

Για όσους δεν προσέλθουν ή δεν τηρήσουν την ρύθμιση, ο Δήμος θα προχωρήσει σε  όλα τα νόμιμα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης οφειλών.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως 30/11/2017.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα γραφεία του δήμου και στο τηλέφωνο 2825340015.


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook