Συνεδριάζει την Παρασκευή το Δ.Σ του Αποκόρωνα

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση στις 15/09/2016, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 15:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αποκορώνου με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο Θέμα: Έγκριση 1ου τροποποιημένου σχεδίου απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα της ενταγμένης στο ΕΠ Κρήτης 2014-2020 πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αποκορώνου”

(εισηγητής: Μπενάκη Αργυρώ)

2ο Θέμα: Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού του έτους 2017 για την κατασκευή του έργου “Επισκευή και Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Βρυσών”

(εισηγητής: Δήμαρχος)

3ο Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου της παροχής υπηρεσιών “Συντήρηση εξοπλισμού παιδικών χαρών ΔΕ Γεωργιουπόλεως”

(εισηγητής: Δήμαρχος)

4ο Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής πατραλαβής έργου ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΥΡΝΑ ΤΜΗΜΑ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

(εισηγητής: Δήμαρχος)

5ο Θέμα: Έγκριση 2ου τροποποιημένου σχεδίου απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα και τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας της ενταγμένης στο ΕΠ Κρήτης 2014-2020 πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αποκορώνου”

(εισηγητής: Μπενάκη Αργυρώ)

6ο Θέμα: Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων α’ τριμήνου του Δήμου Αποκορώνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2017

(εισηγητής: Τερεζάκη Ειρήνη)

7ο Θέμα: Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων β’ τριμήνου του Δήμου Αποκορώνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2017

(εισηγητής: Τερεζάκη Ειρήνη)

8ο Θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού για επιχορήγηση εξόδων συντήρησης σχολικών κτιρίων

(εισηγητής: Τερεζάκη Ειρήνη)

9ο Θέμα: Ψήφιση αντιλογισμού και ψήφιση πίστωσης για προμήθεια ετήσιου προγράμματος εκδηλώσεων

(εισηγητής: Τερεζάκη Ειρήνη)

10ο Θέμα: Έγκριση μετακίνησης δημάρχου στην Κύπρο προκειμένου να λάβει μέρος στην 13η Διεθνή Ρεγγάτα Κύπρου

(εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

11ο Θέμα: Έγκριση απολογισμού έτους 2014 Λαογραφικού Μουσείου Γαβαλοχωρίου

(εισηγητής: Τερεζάκη Ειρήνη)

12ο Θέμα: Έγκριση απολογισμού έτους 2015 Λαογραφικού Μουσείου Γαβαλοχωρίου

(εισηγητής: Τερεζάκη Ειρήνη)

13ο Θέμα: Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2016 Λαογραφικού Μουσείου Γαβαλοχωρίου

(εισηγητής: Τερεζάκη Ειρήνη)

14ο Θέμα: Έγκριση απολογισμού έτους 2016 Λαογραφικού Μουσείου Γαβαλοχωρίου

(εισηγητής: Τερεζάκη Ειρήνη)