"Ο ασθενής πάνω από όλα γιατί η υγεία δεν έχει χρώμα."

Στόχος της Διοίκησης ΠαΓΝΗ – ΓΝ Βενιζελείου σε συνεργασία με την 7η ΥΠΕ στο πλαίσιο των κατευθύνσεων του Υπουργείου είναι η ενίσχυση του δημόσιου συστήματος  υγείας και  σύμφωνα με το προγραμματισμό μας, προχωράμε καθημερινώς στη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους ασθενείς, προσωπικό και επισκέπτες των νοσοκομείων μας. Η συνεχόμενη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, πραγματοποιείται σε συνδυασμό με την εξοικονόμηση πόρων από τη διαχείριση της λειτουργίας των νοσοκομείων και την αύξηση των εσόδων από διάφορες πηγές (Πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, προγράμματα ΕΣΠΑ και άλλα κοινοτικά κονδύλια-Ιατρικό Τουρισμό, κ.α.). Ειδικότερα:

1. Αύξηση των εσόδων στο ΠαΓΝΗ και Γ.Ν.Βενιζέλειο από παροχή υπηρεσιών (ενδεικτικά τράπεζα, ATMs, ηλεκτρονικές πληρωμές από συναλλασσόμενους, αυτόματους πωλητές, εμπορικά καταστήματα, κινητή τηλεφωνία, κουρείο, κ.α.) σε ασθενείς, προσωπικό και επισκέπτες.  Ήδη δημοσιεύθηκε η διακήρυξη για την ενοικίαση πρόσθετα τριών μη ιατρικών χώρων στο ΠαΓΝΗ μετά από πλειοδοτικό διαγωνισμό. Ένας χώρος επίσης, θα διατεθεί στον ΚοιΣΠΕ (Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης για άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα) Ηρακλείου του τομέα Ψυχικής Υγείας για παροχή υπηρεσιών, διάθεση κατασκευών,  προϊόντων που φτιάχνουν τα μέλη τους, καταπολεμώντας έμπρακτα τον κοινωνικό αποκλεισμό των ατόμων αυτών.

2. Επιτυχής ολοκλήρωση στο ΠαΓΝΗ των διαδικασιών πιστοποίησης HACCP για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια προσπαθειών στην εστίαση, η οποία επιβεβαιώνει τη βελτίωση της ποιότητας του φαγητού στους ασθενείς. Επιπρόσθετα, με την ολοκλήρωση των εννέα (9) προσλήψεων του προσωπικού με συμβάσεις εργασίας (4 Μάγειροι και 5 Τραπεζοκόμες) με διαδικασίες ΑΣΕΠ για τη σίτιση εντός των επομένων ημερών, η διανομή του φαγητού στους ασθενείς δεν θα γίνεται πλέον σε πλαστικά μιας χρήσης, αλλά σε σκεύη γυάλινα και σε όλες τις κλινικές των κτιρίων Β και Γ. Για τις κλινικές του Κτιρίου Α είχε ήδη εφαρμοστεί από το Φεβρουάριο του 2017. Αντίστοιχα προωθείται και στο ΓΝ Βενιζέλειο.

3. Η Ανανέωση εξοπλισμού-Προσλήψεις-Χρηματοδοτήσεις είναι σε συνεχή ροή και για τα δύο νοσοκομεία, σε συνεργασία με την 7η ΥΠΕ στο πλαίσιο των κατευθύνσεων του Υπουργείου για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος  υγείας σύμφωνα με το προγραμματισμό μας, προκειμένου να καλυφθούν  κενά που προϋπήρχαν- διαχρονικά- στα νοσοκομεία, παρά τους αυστηρούς δημοσιονομικούς περιορισμούς. Ήδη για τα δύο νοσοκομεία είναι σε εξέλιξη η ανανέωση Βιο-ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού ύψους 5.801.000 ευρώ με εξασφαλισμένες επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους και σε διαδικασία ένταξης στο ΕΣΠΑ (δείτε αναλυτική κατάσταση παρακάτω). 

4. Η συνεχής βελτίωση της λειτουργίας των δύο νοσοκομείων είναι σημαντική για όλη τη Κρήτη και όχι μόνο, αφού βοηθάει στην ανάπτυξη του τουρισμού και ενισχύει την εμπιστοσύνη των πολιτών. Ειδικά τώρα, που αναπτυξιακά προωθείται ο Ιατρικός Τουρισμός και αυτό αποτελεί υψηλή πολιτική προτεραιότητα, με στόχο να ενισχυθεί η οικονομία της Κρήτης αλλά και συνολικότερα της Χώρας. 

Η υγεία δεν έχει χρώμα, μας αφορά όλους και πρόσφατα δημοσιεύματα με μόνιμο καταγγελτικό τρόπο, με ανωνυμία ή με σκοπιμότητες δεν εξυπηρετούν προς τη κατεύθυνση αυτή, παρά ότι όλα εξετάζονται από τις υπηρεσίες και των δύο νοσοκομείων, αλλά δεν αξίζει αυτό στο προσωπικό μας, το οποίο με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στον ασθενή εκπληρώνει τα καθήκοντα του. Και αυτό το αποδεικνύει συνέχεια. Ελλείψεις, κενά ή προβλήματα που παρουσιάζονται κατά τη λειτουργία των δύο νοσοκομείων αντιμετωπίζονται, αξιολογούνται, ελέγχονται και δίνονται λύσεις σε συνεργασία με την 7η ΥΠΕ και το Υπουργείο. Προχωράμε σύμφωνα με το επιχειρησιακό μας σχέδιο, στη σύνταξη του οποίου συνέβαλαν όλες οι υπηρεσίες και το περιεχόμενο του οποίου υλοποιούμε μέρα με τη μέρα. Τον Σεπτέμβριο του 2016, δόθηκε το Επιχειρησιακό Σχέδιο και στα δύο προεδρεία των Σωματείων Εργαζομένων για να σχολιάσουν και να κάνουν προτάσεις, παρατηρήσεις, αλλά ποτέ δεν υποβλήθηκε καμία πρόταση από αυτά. 

Οι πρόσφατες ανακοινώσεις του προεδρείου του Σωματείου των εργαζομένων  του ΠαΓΝΗ, συνεχίζουν να είναι καταγγελτικές, αλλά έπονται των ενεργειών μας όπως ενδεικτικά:

- 30/5/2017 ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΚΕΊΜΕΝΗ ΑΠΟΛΥΣΗ 180 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΩΣ ΤΕΛΟΥΣ 2017 (Ήδη είχαν εξασφαλιστεί οι πιστώσεις από τις αρχές του 2017 για το προσωπικό και παρατάθηκαν(ν.4486/2017) οι εργασιακές τους σχέσεις έως τέλος του 2018, ενώ προσλαμβάνεται και άλλο προσωπικό).

- 18/8/2017  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΛΗΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (Πλήρης εφαρμογή νομοθεσίας και οι εργαζόμενοι υπογράφουν).

Επίσης, να θυμίσουμε ότι η διοίκηση και των δύο νοσοκομείων είναι ακόμη ενιαία και προσωπικό μπορεί να μετακινείται και να αξιοποιείται μεταξύ των δύο νοσοκομείων, προκειμένου να διατηρείται η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών, στο πλαίσιο της λειτουργικής τους διασύνδεσης. Αξιολογείται η λειτουργία του νέου γραμμικού επιταχυντή, ο χρόνος διαχείρισης περιστατικών, η επικαιροποίηση του λογισμικού, η εφαρμογή συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης των ασθενών, η εφαρμογή νέου κανονισμού λειτουργίας του ακτινο-θεραπευτικού τμήματος και προσλαμβάνεται νέο προσωπικό σύμφωνα με το προγραμματισμό μας, ώστε να εγκατασταθεί το 2ο νέο μηχάνημα, ενώ παράλληλα εξετάζεται και η διατήρηση του παλαιότερου μηχανήματος.

Ο ασθενής πάνω από όλα γιατί η υγεία δεν έχει χρώμα.