Το Γ.Ν. Χανίων είναι ένα από τα πέντε Δημόσια Νοσοκομεία της Κρήτης που χρηματοδοτήθηκαν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ώστε να αποκτήσουν εξοπλισμό Παραγωγής Αέριου Οξυγόνου.

Χρηματοδότηση  280.000 Ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έλαβε στις 12 Σεπτεμβρίου το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, προκειμένου να προχωρήσει σε διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια και εγκατάσταση του αναγκαίου μηχανολογικού εξοπλισμού  για την παραγωγή Ιατρικού Οξυγόνου.

Με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού το Γ.Ν. Χανίων θα παράγει και θα εμφιαλώνει Ιατρικό Οξυγόνο με ίδια μέσα και έτσι θα επιτύχει αυτάρκεια αλλά και σημαντική εξοικονόμηση πόρων καθώς δεν θα είναι υποχρεωμένο –όπως γίνονταν έως σήμερα- να προμηθεύεται οξυγόνο από ιδιωτικές εταιρείες.

Ενδεικτικά σημειώνεται ότι το 2015 για την προμήθεια ιατρικού οξυγόνου το νοσηλευτικό ίδρυμα κατέβαλε 299.454 Ευρώ και το 2016       213.355 Ευρώ.

Το Γ.Ν. Χανίων είναι ένα από τα πέντε Δημόσια Νοσοκομεία της Κρήτης που χρηματοδοτήθηκαν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ώστε να αποκτήσουν εξοπλισμό Παραγωγής Αέριου Οξυγόνου.

Τα πέντε αυτά νοσοκομεία είναι: τo Γ.Ν. Χανίων, το Γ.Ν. Ρεθύμνου, το Γ.Ν. Αγίου Νικολάου, το ΠΑΓΝΗ και το Βενιζέλειο.

Στο Γ.Ν. Χανίων, στο ΠΑΓΝΗ και στο Βενιζέλειο θα πραγματοποιείτα