Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Η Εταιρεία Κρητικών Σπουδών – Ίδρυμα Καψωμένου, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και το Γραφείο Σχολικών Συμβούλων Χανίων, οργανώνει Εκπαιδευτικό Συνέδριο για τον εθνικό μας ποιητή, με τη συμμετοχή ειδικών μελετητών του έργου του. Η θεματική του Συνεδρίου καλύπτει το σύνολο του έργου του Σολωμού, με έμφαση σε ζητήματα ποιητικής.

Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς στόχους του Συνεδρίου, μέλη της Διεπιστημονικής ομάδας που κατάρτισε το Πρόγραμμα «Ο Σολωμός σε CD-ROM” (έκδοση: Διονύσιος Σολωμός (1798-1857). Ο Βίος, το Έργο, η Ποιητική του, Αθήνα, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, 2005), θα παρουσιάσει «Το ποιητικό εργαστήρι του Σολωμού» και τις εφαρμογές του  στον Υπολογιστή.

Ειδικότερα, θα παρουσιάσει στο Συνέδριο και θα διδάξει σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων το ηλεκτρονικό παιχνίδι «Οι χίλιες μορφές των Ελεύθερων Πολιορκημένων», όπου ο χρήστης καλείται να επιλέξει από το σύνολο των παραλλαγών του έργου και να συνθέσει, με βάση τη λογική του ποιητικού εργαστηρίου του Σολωμού, τη δική του εκδοχή των Ελεύθερων Πολιορκημένων.

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στον Πύργο Αλικιανού, από τη Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου ως την Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου.   

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.