Ο νέος αγρότης, Δημήτρης Σχοινοπλοκάκης, από τις Λουσακιές Κισάμου, θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό για την ανάδειξη του Καλύτερου Ευρωπαίου Νέου Αγρότη, που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες, στις 18-19 Οκτωβρίου 2017.

Ο διαγωνισμός, ο οποίος στη χώρα μας διοργανώθηκε από την Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών (ΠΕΝΑ), πραγματοποιείται από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, υπό την αιγίδα του Ευρωκοινοβουλίου.

Η επιλογή του 39χρονου έγινε ύστερα από ψηφοφορία μεταξύ των μελών επιτροπής που ορίσθηκε για το σκοπό αυτό, στο πλαίσιο των εργασιών του 24ου πανελληνίου συνεδρίου νέων αγροτών, που διεξήχθη πριν από λίγες ημέρες στα Χανιά. 

Τα κριτήρια επιλογής αφορούσαν την καινοτομία, τη βιωσιμότητα της επιχείρησης, τη σύνδεση του αγροτικού τομέα με τον  τουρισμό και την χρησιμοποίηση φιλοπεριβαλλοντικών μεθόδων στις καλλιέργειες του.  

Όπως επισημαίνει η ΠΕΝΑ τα στοιχεία που ανέδειξαν τον κ. Σχοινοπλοκάκη νικητή ήταν:

  • τα καινοτόμα μηχανήματα που σχεδιάζει και κατασκευάζει μόνος του για χρήση στην ελαιοκομία
  • ο διπλασιασμός της εκμετάλλευσης μέσα σε λίγα χρόνια, (διαθέτει 110 στρέμματα ελαιώνα και 10,5 στρέµµατα οινοποιήσιµα σταφύλια),
  • η βιολογική καλλιέργεια και η διαχείριση του αρδευτικού νερού που συνεισφέρουν στην αειφορία.
  • παράλληλα έχει σχεδιάσει και ξεκινήσει την υλοποίηση των επόμενων βημάτων που περιλαμβάνουν αγροτουρισμό υπό τη μορφή υπηρεσιών και ελαιοτριβείο.

Και συμπληρώνει: «Αξίζει να επισημανθεί ότι οι τρεις υποψήφιοι που έφτασαν στην τελική φάση διαθέτουν υψηλό επίπεδο, με αποτέλεσμα η επιτροπή να δυσκολευθεί ιδιαίτερα για να ξεχωρίσει το νικητή. 

Ο Γιάννης Αλεξόπουλος από την Ηλεία («Illis Farm») αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα start up επιχείρησης, με υψηλή προστιθέμενη αξία στη μαύρη κορινθιακή σταφίδα.. 

Ο Χάρης Λιούρης, από τα Ιωάννινα έχει επιδείξει σημαντική επιχειρηματική δραστηριότητα με μεγάλες σύγχρονες επενδύσεις και υψηλό τζίρο, βασιζόμενος στην έξυπνη εξειδίκευση στο τομέα της πτηνοτροφίας. Βασίζεται και στηρίζει το συνεταιριστικό μοντέλο επιχειρηματικότητας μέσω της «Πίνδου» .

Η ΠΕΝΑ νιώθει μεγάλη ικανοποίηση για το υψηλό επίπεδο συμμετοχών και εκφράζει την πεποίθηση ότι με νέους σαν κι αυτούς το μέλλον της ελληνικής υπαίθρου προδιαγράφεται λαμπρό».