Τον επόμενο μήνα αναμένεται να παραδοθεί στις ηγεσίες των υπουργείων Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης το σχέδιο για το νέο μισθολόγιο για τους δημόσιους υπαλλήλους, που φαίνεται ότι θα επιφέρει μεγαλύτερες μειώσεις αποδοχών στους υπαλλήλους χαμηλών προσόντων (Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης).

Όπως αναφέρει το Έθνος της Κυριακής, το σχέδιο προβλέπει σταδιακή κατάργηση 100 από τα 104 επιδόματα και ενσωμάτωσή τους στους βασικούς μισθούς, νέο βαθμολόγιο με τέσσερα μισθολογικά κλιμάκια και ωριμάνσεις ανά διετία, εφόσον καλύπτονται οι στόχοι παραγωγικότητας.

Η κατάργηση των επιδομάτων, παρά την ενσωμάτωση στους μισθούς, θα οδηγήσει σε αποδοχές χαμηλότερες κατά 550-1.100 ευρώ ετησίως, υποστηρίζει η εφημερίδα.

Παράλληλα, το νέο βαθμολόγιο προβλέπει θεσμοθέτηση έξι βαθμών και τεσσάρων μισθολογικών κλιμακίων. Τα κλιμάκια θα αποδίδουν ωριμάνσεις ανά διετία με την προϋπόθεση ότι ο υπάλληλος θα πιάνει το 50% του ετήσιου παραγωγικού στόχου που έχει τεθεί για τον ίδιο και την υπηρεσία του.

Όλοι οι υπάλληλοι θα επανακαταχθούν στην νέα κλίμακα των έξι βαθμών, με αποτέλεσμα, υποστηρίζει η εφημερίδα, σημαντικός αριθμός από αυτούς να καταταχθεί σε βαθμό χαμηλότερο του σημερινού του.