Να αποφεύγουν τους ψεκασμούς με χημικά σκευάσματα

Λόγω εμφάνισης υψηλών πληθυσμών του εντόμου εριώδη αλευρώδη, στα εσπεριδοειδή της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ανακοινώθηκε ότι:

Καλούνται οι παραγωγοί να αποφεύγουν τους ψεκασμούς με χημικά σκευάσματα γιατί καταστρέφουν το αποκλειστικό παρασιτοειδές του εντόμου το Cales noaki, το οποίο έχει εξαπολυθεί από το Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών από το 1992 και έχει εγκατασταθεί με μεγάλη επιτυχία μειώνοντας δραστικά του πληθυσμούς του εντόμου. Να ακολουθούν τις οδηγίες των Γεωργικών Προειδοποιήσεων του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου, δίνοντας προτεραιότητα στα καλλιεργητικά μέτρα. 

Επίσης, υπενθυμίζεται στους παραγωγούς ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν τις οδηγίες της ετικέτας του χρησιμοποιούμενου σκευάσματος, να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και να αναρτούν σε εμφανή σημεία ανακοίνωση πριν τον ψεκασμό προκειμένου για την προστασία τόσο των ανθρώπων όσο και του περιβάλλοντος με έμφαση στις μέλισσες.