Την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου

Δημόσια  συνεδρίαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του δήμου Ιεράπετρας θα γίνει στις 19-9-2017, ημέρα  Tρίτη  και ώρα 11.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων  στον πρώτο όροφο του κτιρίου  «Μελίνα Μερκούρη» για συζήτηση και λήψη απόφασης στα συνημμένα θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1ο : Εισήγηση της ΕΠΖ για τη λήψη μέτρων για μεταφορά θέσης στάθμευσης.

Θέμα 2ο:  Ανάκληση  της άδειας λειτουργίας καταστήματος «Καφέ Μπάρ»  με την επωνυμία “JOIN”που βρίσκεται  στο Λιμανάκι Μακρύ Γιαλού.