Ο Δήμος Βιάννου χρηματοδοτείται με το ποσό του 1,4 εκ. Ευρώ, εξοφλώντας με αυτό το τρόπο όλες τις υποχρεώσεις του προς την ΔΕΗ.

Μετά από συντονισμένες προσπάθειες, στο τελικό στάδιο της εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς την ΔΕΗ, βρίσκεται ο Δήμος της Βιάννου, μετά την έγκριση του προγράμματος «Αξία» του Υπουργείου Εσωτερικών.

Συγκεκριμένα, ο Δήμος Βιάννου χρηματοδοτείται με το ποσό του 1,4 εκ. Ευρώ, εξοφλώντας με αυτό το τρόπο όλες τις υποχρεώσεις του προς την ΔΕΗ.