Ο Δήμαρχος έχει υποβάλει ήδη στον Πρωθυπουργό υπόμνημα για τις προτάσεις σε σημαντικά αναπτυξιακά και σημαντικά έργα του  Δήμου  Βιάννου

Στο Αναπτυξιακό συνέδριο που πραγματοποιείται στο Ηράκλειο Κρήτης θα συμμετέχει ο Δήμαρχος Βιάννου και οι Συνεργάτες του με σκοπό την ανάδειξη των προβλημάτων  που αντιμετωπίζει ο Δήμος Βιάννου εστιάζοντας κυρίως σε έργα υποδομών αλλά και χρηματοδότηση μελετών που απαιτούνται για την ανάπτυξη του Δήμου .

Ο Δήμαρχος έχει υποβάλει ήδη στον Πρωθυπουργό υπόμνημα για τις προτάσεις σε σημαντικά αναπτυξιακά και σημαντικά έργα του  Δήμου  Βιάννου μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:

1.Οδικό Δίκτυο παραλιακή οδός Δήμου Βιάννου.

Ο σχεδιασμός και υλοποίηση ενός νέου  παραλιακού  δρόμου , από   όρια Δήμου Μινώα την σύνδεση του με το νέο Αεροδρόμιο, έως και τα όρια με το Νομό Λασιθίου, θα συμβάλλει στην βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των παραλιακών οικισμών του Δήμου, στην ασφαλέστερη, ταχύτερη και οικονομικότερη μετακίνηση των κατοίκων καθώς και των πρώιμων αγροτικών προϊόντων. Επίσης θα συμβάλλει στην διευκόλυνση των τουριστικών δραστηριοτήτων. Το μήκος του παραλιακού δρόμου είναι περίπου  40 Χιλιόμετρα και θα συνδέσει με ασφάλεια όλους τους παραλιακούς οικισμούς του Δήμου. Ζητείτε η ένταξη του  στον Αναπτυξιακό  σχεδιασμό τόσο η ολοκλήρωση της  μελέτης αλλά  και η υλοποίηση του συγκεκριμένου δρόμου έτσι ώστε να αποτελέσει σημαντικό μοχλό ανάπτυξης του Δήμου. Το έργο του δρόμου αυτού είναι ιδιαίτερα σημαντικό με δεδομένη την κατασκευή του αεροδρομίου στο Καστέλι Πεδιάδος  και ένα έργο που θα συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη του  Δήμου. Το παρόν οδικό δίκτυο ουσιαστικά αγροτικό  έχει πολλά προβλήματα και δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τις ήδη αυξανόμενες ανάγκες του Δήμου.

2.Ολοκλήρωση οδικού άξονα Ηράκλειο Βιάννος Ιεράπετρα.

Κόμβος Μάρθας, Παράκαμψη Μάρθας-Βιάννος. Πρέπει άμεσα να προχωρήσει  η ανάθεση της μελέτης την ολοκλήρωση του δρόμου Καραβάδων   Βιάννος. Με την κατασκευή του τμήματος αυτού ολοκληρώνεται ο οδικός άξονας Ηράκλειο Βιάννος. Η μελέτη χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Κρήτης με διατιθέμενη πίστωση  650.000,00 ευρώ.

 Με δεδομένα τα προβλήματα που παρουσιάζει το σημερινό  οδικό δίκτυο ζητάμε την επιτάχυνση των διαδικασιών της μελέτης και ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ.

Μάρθα Εμπάρος . Υλοποίηση  της κατασκευής του έργου οδικής σύνδεσης μέσω κόμβου Μάρθας  του λεκανοπέδιου της Εμπάρου. Σχεδιασμός νέου δρόμου σύμφωνα με την εκτελούμενη μελέτη έτσι ώστε τα χωριά της Εμπάρου να αποκτήσουν σύγχρονη οδική σύνδεση με τον δρόμο Ηράκλειο Βιάννος Ιεράπετρα.

Βιάννος Ιεράπετρα . Ολοκλήρωση των μελετών στο τμήμα Καλάμι  Μύρτος Το έργο είναι υπό την ευθύνη του ΟΑΚ, και έχει ήδη ολοκληρωθεί ένα σημαντικό τμήμα των μελετών του έργου το οποίο είναι ώριμο για χρηματοδότηση.  Είναι σημαντικό αφού με την ολοκλήρωση του θα αποσυμφορηθεί  πλήρως ο ΒΟΑΚ από τα φορτηγά νταλίκες που μεταφέρουν τα ευπαθή αγροτικά προϊόντα κυρίως από την περιοχή της Ιεράπετρας.  ειδικά στην τουριστική περιοχή Μαλλίων Χερσονήσου λόγω της συντόμευσης της διαδρομής .

3.Κατασκευή Φράγματος Αμιρών Αγίου Βασιλείου.

Η Τεχνική Μελέτη του Φράγματος έχει εγκριθεί με την υπ΄αρ. πρωτ. ΔΒ 1 FA/74.2/6-7-1995 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας. Η μελέτη ωφέλιμου όγκου 1.500.000 μ3, έχει αναμορφωθεί και επικαιροποιηθεί το έτος 2017 από την Περιφέρεια Κρήτης  η μελέτη των περιβαντολογικών όρων που είχαν  λήξει από το 2009, όπως επίσης και την οριστική μελέτη κατασκευής την μελέτη απαλλοτριώσεων και τα τεύχη δημοπράτησης με προβλεπόμενο  προϋπολογισμό κατασκευής 8.000.000,00 €.  Παράλληλα θα πρέπει να γίνει και η μελέτη για  το αρδευτικό δίκτυο για την αξιοποίηση του φράγματος, με χρήση αναλογικών πινάκων υπολογίζεται ότι  το κόστος των δικτύων σε 2.500.000,00 €, και των υπολοίπων υποέργων (απαλλοτριώσεις, Ηρτημένη εσοδεία κ.λ.π.), σε  1.500.000,00 €.

Έχουν συνταχθεί τα κτηματολογικά Διαγράμματα και οι κτηματολογικοί πίνακες, χωρίς να έχουν κηρυχθεί οι απαλλοτριώσεις Το έργο είναι ώριμο για δημοπράτηση, εφόσον εξασφαλιστούν οι αναγκαίες πιστώσεις και επικαιροποιηθεί από τις Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Κρήτης η ΜΠΕ του έργου, καθώς και το τιμολόγιο και ο προϋπολογισμός του. Η Περιφέρεια Κρήτης  ολοκλήρωσε την επικαιροποίηση της μελέτης την σύνταξη των τευχών δημοπράτησης  και αναμέται η έγκριση των επικαιροποιημένων  περιβαντολογικών όρων προκειμένου να υποβληθεί η σχετική πρόταση χρηματοδότησης.

4.    Κατασκευή Φράγματος Καλαμίου.

Η Τεχνική Μελέτη του Φράγματος πρέπει να αναμορφωθεί και επικαιροποιηθεί από το τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων της Περιφέρειας Κρήτης. Επίσης πρέπει να μελετηθεί το αρδευτικό δίκτυο για την αξιοποίηση του φράγματος, και να συνταχθούν τα κτηματολογικά Διαγράμματα και οι κτηματολογικοί πίνακες. Σημειώνεται ότι οι κάτοικοι της περιοχής , προσφέρουν τα ακίνητα, χωρίς καμία  απαίτηση.

5.Χρηματοδότηση μελετών για την κατασκευή δύο νέων λιμνοδεξαμενών στην Κάτω Βιάννο και στην περιοχή Αναποδάρη.

Η τοπική οικονομία του Δήμου Βιάννου Ηρακλείου στηρίζεται κατ' εξοχήν στην αγροτική παραγωγή. Στην προσπάθεια στήριξης της τοπικής αγροτικής οικονομίας, ο Δήμος Βιάννου καταβάλει μεγάλη προσπάθεια  για την αντιμετώπιση του μεγαλύτερου προβλήματος του Δήμου, που είναι το πρόβλημα της έλλειψης αρδευτικού νερού. Στο πλαίσιο αντιμετώπισης της αρδευτικής λειψυδρίας και στην προσπάθεια δημιουργίας υποδομών, που θα κινήσουν τις αναπτυξιακές δυνατότητες της περιοχής και θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των δημοτών του,  θεωρείται άμεση αναγκαιότητα η χρηματοδότηση τουλάχιστον δύο νέων μελετών για κατασκευή αντίστοιχων  λιμνοδεξαμενών στην περιοχή των τοπικών Κοινοτήτων Κάτω Βιάννου και Χόνδρου, προκειμένου να αξιοποιήσουμε του  σημαντικούς  χώρους ταμίευσης   νερού, που διαθέτουν οι παραπάνω τοποθεσίες  και να βελτιωθούν οι συνθήκες  εκμετάλλευσης και διάθεσης του αρδευτικού νερού.

6.Ενιαίο Αρδευτικό Εμπάρου.                                                                 

Ιδιαίτερα σημαντικό έργο για τον πρωτογενή τομέα της περιοχής .Η μελέτη των περιβαλλοντικών δεν μπορεί να ολοκληρωθεί  από την υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης λόγω έλλειψης στελεχών. Για την εκπόνηση της απαιτούνται περίπου 100.000,00€.  Ζητείται η ένταξη της μελέτης και κατασκευής του έργου μέσα από προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης  2015 -2019.  

7.Αποκατάσταση από την διάβρωση του παραλιακού μετώπου Καστρίου Κερατόκαμπου.

Το παραλιακό μέτωπο των οικισμών Καστρίου Κερατόκαμπου έχει υποστεί σημαντική καταστροφή από την διάβρωση των ακτών με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν άμεσα οι οικισμοί. Για τον λόγο αυτό ο Δήμο Βιάννου εκπόνησε από ίδια έσοδα την ακτομηχανική μελέτη αποκατάστασής της ακτογραμμής και του παραλιακού μετώπου,  και υποβλήθηκε η σχετική μελέτη για έγκριση των περιβαντολογικών όρων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και βρίσκεται στο στάδιο εγκρίσεων από τις συναρμόδιες υπηρεσίες . Η χρηματοδότηση του έργου αυτού είναι σημαντική τόσο για την αποκατάσταση του παραλιακού μετώπου , όσο και  για την ανάπτυξη των δύο οικισμών που αποτελούν σημαντικό  και πόλο έλξης επισκεπτών λόγω της  ανάπτυξης της τουριστικής δραστηριότητας κάτι που θα συνεχιστεί με ταχύτερους ρυθμούς μετά την λειτουργία του αεροδρομίου στο Καστέλι Πεδιάδος.