Καταληκτική Ημερομηνία η 31-12-2018 

Από την Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων ανακοινώνεται ότι από τον Ν.4485/2017, άρθρο 105, παρ. 2 τίθεται Καταληκτική Ημερομηνία η 31-12-2018 για την αντικατάσταση των “παλιών” αδειών των παρακάτω τεχνικών επαγγελμάτων:

- Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
- Εγκαταστάσεων Καύσης
- Συγκολλητών
- Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων
- Ψυκτικών Εγκαταστάσεων
- Χειριστών Μηχανημάτων Έργου

Πληροφορίες στα τηλέφωνα : 2821345853, 282134584