Η ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

"Ένα έργο-ανάσα για την πόλη των Χανίων δρομολογείται άμεσα, ύστερα από συντονισμένες ενέργειες του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργου Σταθάκη. Πρόκειται για τις εγκαταστάσεις υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΥ), έργο προϋπολογισμού 9.108.171 ευρώ, για το οποίο έχει εξασφαλισθεί χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Προηγήθηκε η ολοκλήρωση ενός συμπληρωματικού έργου, η επέκταση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Χανίων, που θα εγκαινιάσει ο ΥΠΕΝ, Γιώργος Σταθάκης, αύριο, Παρασκευή,  στη 1 μ.μ., Π

ρόκειται για ένα σημαντικό έργο, συνολικής δαπάνης 10.337.156 ευρώ που έχει περατωθεί, με χρηματοδότηση, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΕΣΠΑ 2007-2013, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΕΣΠΑ 2014-2020, καθώς και συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής.

Με την επέκταση της υφιστάμενης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων της πόλης των Χανίων μπορεί να συνδεθεί πλέον πολύ μεγαλύτερος αριθμός ιδιοκτησιών με το κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης και να εξυπηρετούνται αυξημένα φορτία για είκοσι και πλέον χρόνια. Ταυτόχρονα επιτυγχάνεται προστασία  και αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος."