Την Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου

Συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του δήμου Ιεράπετρας θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 13:00 στην  αίθουσα συνεδριάσεων, που βρίσκεται στον 1ο όροφο, δίπλα από την αίθουσα “Μελίνα Μερκούρη” με τα παρακάτω θέμα: 

1.Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τα σχολεία έτους 2018.

2.Ανάληψη δαπάνης μισθοδοσίας καθαριστριών σχολικών χώρων σχολικού έτους 2017-2018.

3.Ανάληψη δαπάνης Εξόδων κίνησης των Εθελοντών Σχολικών Τροχονόμων σχολικού έτους 2017-2018.

4.Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών προμήθειας ειδών καθαριότητας για τα σχολεία έτους 2018.

5.Έγκριση προμήθειας ηλεκτρικού ψυγείου για τις ανάγκες του Ολοήμερου Προγράμματος του Δημοτικού Σχολείου Παχείας Άμμου.

6.Έγκριση αντικατάστασης Η/Υ για τις ανάγκες του Νηπιαγωγείου Παχείας Άμμου.

7.Εξέταση ένστασης κ. Δήμητρας Τζανάκη