Δείτε την πρόταση της Ένωσης Γονέων για ομαδική ασφάλιση των μαθητών

Η Ένωση Γονέων Ν.Χανίων, με επιστολή της ζητά από το δήμαρχο Χανίων να προβεί σε μια πρωτοβουλία ομαδικής ασφάλισης των μαθητών του δήμου, υιοθετόντας αντίστοιχη πρακτική που ακολουθείται στο εξωτερικό.

Η ομαδική ασφάλιση, σύμφωνα με την πρόταση της Ένωσης, ζητείται να έχει "ισχύ καλύψεων κατά τη διάρκεια των ωρών διδασκαλίας, των διαλειμμάτων καθώς κατά το χρόνο μετάβασης και επιστροφής από το σχολείο καθώς και κατά την διάρκεια συμμετοχής σε εκδρομές, εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες που θα γίνονται κάτω από την επίβλεψη της Δνσης του σχολείου".

Στην επιστολή τους οι γονείς, σημειώνουν

Ασφάλεια Μαθητών
Αξιότιμε κ. Δήμαρχε,

Σας γνωρίζουμε ότι η Ένωση Γονέων αποφάσισε αξιοποιώντας, την διεθνή εμπειρία, και σταθμίζοντας την οικονομική κατάσταση των γονέων να ζητήσει από εσάς την πραγματοποίησετε ομαδικής ασφάλισης όλων των μαθητών του Δήμου με ισχύ καλύψεων κατά τη διάρκεια των ωρών διδασκαλίας, των διαλειμμάτων καθώς κατά το χρόνο μετάβασης και επιστροφής από το σχολείο καθώς και κατά την διάρκεια συμμετοχής σε εκδρομές, εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες που θα γίνονται κάτω από την επίβλεψη της Δνσης του σχολείου. 

Το κόστος της ομαδικής ασφάλισης, αν και η ζωή και η υγεία του ανθρώπου και ειδικά των παιδιών δεν αποτιμάται, σύμφωνα με τον δική μας έρευνα αγοράς εξαρτάται από το ύψος των αποζημιώσεων που θα δίδονται ανά κατηγορία (Μόνιμης ολικής/μερικής ανικανότητας, Ιατροφαρμακευτικών εξόδων θεραπείας, Θάνατο κλπ). Το ενδεικτικό ετήσιο κόστος κυμαίνετε από 1,10€ έως 2,50€ ανά μαθητή.

Η συνεχή βοήθεια που μας προσφέρετε στην επίτευξη του έργου μας, με κάθε διατιθέμενο μέσο, μας κάνουν αισιόδοξους ως προς την ικανοποίηση και αυτού του αιτήματος μας.