Στο Παλαιόκαστρο θα βρεθεί σήμερα ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μ.Θραψανιώτης αναφορικά με την παγκόσμια μέρα τουρισμού

"Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση στην γιορτή που ετοιμάσατε για την παγκόσμια μέρα τουρισμού, που φέτος είναι .αφιερωμένη στον αειφόρο τουρισμό - εργαλείο ανάπτυξης.                  

Διπλή γιορτή λοιπόν γι αυτήν την πανέμορφη και φιλόξενη άκρη της Κρήτης. Εδώ που δεν έφτασε ο μαζικός τουρισμός και δεν αλλοιώθηκε το τοπίο και η φυσιογνωμία του τόπου αλλά και των ανθρώπων. Εδώ που ο σεβασμός στο περιβάλλον ήταν από την αρχή στα ζητούμενα της επιχειρηματικής δραστηριότητας, σ’ αυτόν τον ιδανικό τόπο για ήσυχες διακοπές.  

Η κυβέρνηση θεωρώντας  εξαιρετικά σημαντική τη διάχυση του οφέλους από τον τουρισμό σ’ ολόκληρη την κοινωνία βάζει ως στόχο την προσπάθεια για  ενίσχυση της μικρομεσαίας τουριστικής επιχειρηματικότητας, την ανάπτυξη και στήριξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού και τη διεύρυνση τουριστικής περιόδου.  

Ταυτόχρονα είναι ανάγκη να διασφαλίσουμε ποιοτικές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας και να σταματήσουμε τον εργασιακό μεσαίωνα που μας επέβαλαν οι ξένοι δανειστές και όσοι ωφελούνται στο εσωτερικό της χώρας. Η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων, τον Αύγουστο του 2018, με το τέλος της μνημονιακής επιτροπείας, θα είναι το σημαντικό πρώτο βήμα. Μέχρι τότε οι έλεγχοι και η παρέμβαση του ΣΕΠΠΕ πρέπει να είναι συνεχής και συστηματική.

Ιδιαίτερα εδώ, με την εξαιρετική αγροτική παραγωγή και τα ποιότικά προϊόντα με ονομασία προέλευσης, μπορεί να γίνει πράξη η σύνδεση του τουρισμού με την τοπική αγροτική παραγωγή και η ανάδειξη και προβολή της «άλλης Κρήτης» με την ιδιαίτερη μουσική, την φύση, τον πολιτισμό, τον τρόπο ζωής, που θα δώσει ένα «ποιοτικότερο» μοντέλο τουρισμού που θα είναι αποδοτικότερο για την κοινωνία."