Η  ΕΝΩΣΗ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  ενημερώνει  τους  παραγωγούς  που είναι δικαιούχοι  επιστροφής  Φ.Π.Α. αγροτών,  ότι η διαδικασία υποβολής  των  δικαιολογητικών συνεχίζεται έως στις 20 Οκτωβρίου 2017.

Υπενθυμίζεται  ότι  όποιοι   παραγωγοί  δικαιούνται  επιστροφή  Φ.Π.Α.  πρέπει  να  προσέλθουν  στα  γραφεία  της  Οργάνωσης  στην  Λ.  62  Μαρτύρων  146  ή  στα  Υποκαταστήματα  της,  Αρκαλοχωρίου-  Πύργου – Καστελλίου  για  την  υποβολή  τους  και  την  έγκαιρη  πληρωμή.

Σημειώνεται  τέλος,  ότι,  δικαιούχοι  επιστροφής  Φ.Π.Α.  είναι  όλα  τα  φυσικά  πρόσωπα  (Αγρότες,   Ιδιωτικοί  &  Δημόσιοι  Υπάλληλοι που  δεν  τηρούν  βιβλία  του  Κ.Β.Σ.).  Τα δικαιολογητικά  που  υποβάλλονται  αυτή  την  περίοδο  είναι  τα  τιμολόγια  αγοράς  προϊόντων  φυτικής  και  ζωικής   παραγωγής  που  εκδόθηκαν  κατά το  οικονομικό  έτος  2016  ήτοι  από  1/1/2016-31/12/2016.     

Το συνολικό ποσό πώλησης των τιμολογίων πρέπει να υπερβαίνει τα 334€.